Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Viewer kadasterkaarten

De kadasterkaarten zijn voortaan te bekijken via een viewer die aangeboden wordt door de Federale Overheidsdienst Financiën.

De vermelde huisnummers geven slechts bij benadering de ligging aan en zijn bijgevolg niet noodzakelijk correct. Voor de officiële huisnummers kan je terecht bij de dienst Stedenbouw.