Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) wordt opgemaakt om de beleidsopties in een ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Het is een ordenings- en bestemmingsinstrument dat de visie en de beleidsdoelstellingen van het structuurplan concreet maakt. In een GRUP kunnen, naast bestemmingsvoorschriften, ook inrichtings- en beheersprincipes worden vastgelegd.