Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt om de beleidsopties in een ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Het is een ordenings- en bestemmingsinstrument dat de visie en de beleidsdoelstellingen van het structuurplan concreet maakt.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen zorgen voor een verfijning op perceelniveau. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen.

RUP's die van kracht zijn

RUP Dorpskern Knokke

plan

voorschriften

RUP Hotels eerste fase

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Hotels tweede fase

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Hotels derde fase

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Nieuwe Scholencampus

plan

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Projectsite Sportlaan

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Projectzone Elizabetlaan Heldenplein

plan

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Projectzone Maes- en Boereboomplein

plan

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Reserve-Zegemeer

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Sincfala-Het Anker

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Vogelzang-Rashid

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Westkapelle-Oost

plan

voorschriften

RUP Wijk Berkenlaan

Gedeeltelijke herziening

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Wijk Casino

plan

voorschriften

RUP Wijk Prins Karellaan

plan

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Zonevreemde constructies Westelijke polderruimte

plan

toelichtingsnota en voorschriften

RUP Zuidelijke Rand Westkapelle

Gedeeltelijk vernietigd

plan

toelichtingsnota en voorschriften