Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Publieke raadpleging Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een publieke raadpleging over de conceptnota van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte.

De gemeente Knokke-Heist werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie (Beleidsplan Ruimte) en heeft hiervoor een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

De conceptnota is van 15 mei 2021 tot 15 juli 2021 raadpleegbaar op de website van de gemeente en ligt ook  ter inzage op de dienst Stedenbouw (enkel bereikbaar na afspraak op 050 630 180) op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist.

Hier kan je ook vanaf 15 mei 2021 een toelichting van het beleidsplan bekijken.

Gedurende deze periode (15 mei 2021 tot 15 juli 2021) kunnen er reacties, suggesties of opmerkingen overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail aan beleidsplan@knokke-heist.be.

U kan gedurende deze periode ook terecht in Sincfala, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist voor een infomarkt. Deze is elke dag open van 9 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30.