Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Doortocht Heist

Projectomschrijving

De Elizabetlaan (N34) is momenteel een weinig aantrekkelijke doorgaande as met tweemaal twee rijstroken. Deze worden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen. De hele zone vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk zal aangepakt worden zodat er een aangename groene boulevard komt. Het Heldenplein en het Vissershuldeplein worden verbonden met een wandelboulevard. Het Heldenplein wordt volledig heraangelegd en onder het plein komt er een rotatieparking. Ook het Vissershuldeplein krijgt een make-over.

Iconische landmark
Rechtover het Heldenplein komt een driedelig woontorencomplex naar een ontwerp van het befaamde Rotterdamse bureau Neutelings Riedijk Architects. Het moet een iconisch landmark worden voor de deelgemeente Heist. De zone rondom de drie volumes zal als plein aangelegd worden. Op de gelijkvloerse verdieping is ruimte voor horeca en lokale handel.

Globale fasering en timing

Omvang van de werken

De werken worden opgesplitst in 2 grote fases namelijk:

Fase 1a: van 2 maart 2020 tot en met 14 oktober 2020
   - aanleg ovonde Heldenplein ten zuiden van de tramsporen
   - heraanleg van de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen en ten oosten van de ovonde Heldenplein
   - heraanleg zuidzijde van het kruispunt met de Krommedijk.

Fase 1b: van half augustus 2020 tot en met juni 2021
   - heraanleg van de Vlamingstraat
   - aanleg rotonde Heistlaan/Elizabetlaan
   - heraanleg van de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen vanaf de gemeentegrens tot aan de Vuurtorenstraat
   - aanleg ovonde Heldenplein ten noorden van de tramsporen
   - heraanleg van de Elizabetlaan ten noorden van de tramsporen tussen de ovonde Heldenplein en de Krommedijk
   - heraanleg noordzijde van het kruispunt met de Krommedijk.

Actuele toestand fase 1a

De aannemer is bezig met de uitvoering van aanpassingswerken voor de aanleg van de zuidzijde van de nieuwe rotonde op de parking ter hoogte van de Knokkestraat, met het aanleggen van het tramperron, het aanpassen van de glijbekisting tussen Chalet Suisse en de Krommedijk en de (her)aanleg van de bovenbouw van het kruispunt met de Krommedijk.

Actuele toestand fase 1b

De werken aan de nutsleidingen zijn volop bezig in de Vlamingstraat (tussen Kerkstraat en Heistlaan) en in de Heistlaan (tussen Sint-Antoniusstraat en Vlamingstraat). Voor verdere info over deze werkzaamheden kan contact opgenomen worden met het AGSO-Waterbedrijf.

De werken in de Vlamingstraat, tussen de Vuurtorenstraat en de Kerkstraat zijn gestart op 10 augustus 2020. De rioleringswerken zijn uitgevoerd. De nutsmaatschappijen zijn bezig met de uitvoering van hun werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen. Vanaf half november 2020 start de aannemer met de heraanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg).

De parking van de site Delhaize blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden steeds beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Verkeersmaatregelen fase 1a

- de Rampe, de doorsteek over de trambedding ter hoogte van de Parkstraat, de doorsteek vanaf de Knokkestraat naar de Elizabetlaan ter hoogte van de Noordstraat en het gedeelte van de Krommedijk tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan zijn afgesloten voor het verkeer;
- de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (richting Knokke) is afgesloten vanaf de tramhalte ter hoogte van het Heldenplein tot en met het kruispunt van de Krommedijk;
- vanaf het Heldenplein tot het kruispunt Anemonenlaan wordt het verkeer in de beide richtingen op de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan gebracht;
- er is een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/u alsook een inhaalverbod;
- tussen de Parkstraat en het Heldenplein is het fietspad afgesloten en dienen de fietsers via de Graaf d'ursellaan verder te rijden in de richting van het Heldenplein;
- voetgangers kunnen enkel via de voetgangerstunnel ter hoogte van de Parkstraat/Knokkestraat de Elizabetlaan dwarsen;
- de doorsteken over de trambedding aan de Rampe/Parkstraat en Krommedijk zijn afgesloten;
- vanuit de Parkstraat kan er enkel in de richting van Heist gereden worden en de Parkstraat kan enkel vanuit de richting van Knokke ingereden worden;
- de Graaf d'Ursellaan blijft bereikbaar vanaf de Elizabetlaan, zowel vanuit de richting Heldenplein als de Parkstraat;
- vanuit de Anemonenlaan mag er enkel in de richting van Heist gereden worden.

Verkeersmaatregelen fase 1b

Werken Vlamingstraat:
- is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Vlamingstraat, tussen de Vuurtorenstraat tot en met de Kerkstraat;
- is er een omleiding voorzien via de Elizabetlaan - Kardinaal Mercierstraat - Kerkstraat.

Werken Heistlaan:
- de rijbaan van de Heistlaan is afgesloten voor alle verkeer tussen de Sint-Antonuisstraat en de Vlamingstraat;
- voetgangers ondervinden beperkte hinder;
- de parking van de site Delhaize blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar vanuit de richting van de Elizabetlaan;
- alle doorgaand verkeer wordt omgeleid via Zeebrugge. De Gustave Van Nieuwenhuysestraat (gelegen tussen de spoorwegbrug over de Heistlaan en de Minerva-rotonde aan de Isabellalaan (N34) in Zeebrugge) wordt voor de duur van deze wegwerkzaamheden opengesteld voor alle verkeer.

Minder hinder danzij Shop & Go-zones en parking Knokkestraat

Tijdens deze grootschalige werken blijven alle handelszaken vlot bereikbaar. De huidige laad- en loszones in de Knokkestraat blijven behouden en er komen een aantal Shop & Go-plaatsen in de Knokkestraat en in de Kursaalstraat. De speciale zones worden aangeduid door een paal met bordje en rode wegmarkering. Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 60 euro. Dit systeem zorgt ervoor dat je snel om boodschappen kunt en dat er steeds parkeerplaatsen vrij komen.

Een tweede maatregel is de parking in de Knokkestraat. Daar zal je gratis kunnen parkeren want de parking wordt blauwe zone. Tussen 11 en 19 uur moet je dus de blauwe schijf leggen. Langdurig parkeren is niet mogelijk, zodat er ook hier voldoende rotatie is. De parking krijgt bovendien een nieuwe in- en uitrit vanaf de Knokkestraat.

Meer informatie over dit project

Wie meer gedetailleerde info wenst over de vernieuwde doortocht in de Elizabetlaan en de herinrichting van het Helden- en Vissershuldeplein kan terecht op De Kinkhoorn. Op dit gezellige binnenpleintje tussen de Graaf d'Ursellaan en de Zeedijk staan diverse infopanelen opgesteld die in woord en beeld een uitgebreid overzicht geven van de metamorfose die Heist-aan-Zee in de eerstkomende jaren te wachten staat.

Ook op https://www.knokke-heist.be/doortochtheist kan je alles lezen over het volledige project.