Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Doortocht Heist

Projectomschrijving

De Elizabetlaan (N34) is momenteel een weinig aantrekkelijke doorgaande as met tweemaal twee rijstroken. Deze worden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen. De hele zone vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk zal aangepakt worden zodat er een aangename groene boulevard komt. Het Heldenplein en het Vissershuldeplein worden verbonden met een wandelboulevard. Het Heldenplein wordt volledig heraangelegd en onder het plein komt er een rotatieparking. Ook het Vissershuldeplein krijgt een make-over.

Iconische landmark
Rechtover het Heldenplein komt een driedelig woontorencomplex naar een ontwerp van het befaamde Rotterdamse bureau Neutelings Riedijk Architects. Het moet een iconisch landmark worden voor de deelgemeente Heist. De zone rondom de drie volumes zal als plein aangelegd worden. Op de gelijkvloerse verdieping is ruimte voor horeca en lokale handel.

Globale fasering en timing

Ontwerpplan werken aanbesteding 3 (= AB3)

Via deze link kan je het ontwerp voor AB3 (= deelfase 3) op een PDF-formaat in detail inzien.

Ontwerpplan AB 3.pdf

Omvang van de werken AB3

De werken worden opgesplitst in 4 grotere fases namelijk:

Fase 3a: groen gearceerd
- heraanleg van de Knokkestraat vanaf de Pannenstraat tot en met het kruispunt met de Polderstraat
- vernieuwen van het park ter hoogte van de tunnelmond

Deze werken omvatten:
- het vernieuwen van de nutsleidingen
- het vernieuwen van het rioleringsstelsel
- het afkoppelen van de private riolering
- het vernieuwen van de verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden
- het inkorten van de bestaande tunnelkoker
- het opbreken van 'De Rampe'.

Uitvoeringstermijn: van 1 september 2022 tot eind maart 2024

Fase 3b: blauw gearceerd
- heraanleg van het kruispunt Krommedijk met de Knokkestraat

Deze werken omvatten:
- het vernieuwen van de nutsleidingen
- het vernieuwen van het rioleringsstelsel
- het afkoppelen van de private riolering
 - het vernieuwen van de verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden.

Uitvoeringstermijn: van 21 november 2022 tot 21 april 2023

Fase 3c: paars gearceerd
- heraanleg van de Parkstraat
- heraanleg van de aansluiting van de Parkstraat met de Zeedijk

Deze werken omvatten:
- het vernieuwen van de nutsleidingen
- de aanleg van een nieuwe regenwaterinfiltratieriool
- het afkoppelen van de private riolering
- het vernieuwen van de verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden
- de volledige vernieuwing van de aansluiting van de tunnelmond en de toegangshelling
- de renovatie van de bestaande voetgangerstunnel
- de groennaanleg.

Uitvoeringstermijn: van 12 september 2022 tot eind maart 2024

Fase 3d: rood gearceerd
- heraanleg van de Knokkestraat van de Polderstraat tot en met het kruispunt met de Noordstraat
- aanleg pleinen tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan

Deze werken omvatten:
- het vernieuwen van de nutsleidingen
- het vernieuwen van de verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden Knokkestraat
- de aanleg van de pleinen tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan
- de groenaanleg.

Uitvoeringstermijn: van 27 februari 2023 tot eind maart 2024

Actuele toestand AB1

Alle werkzaamheden van deze fase zijn uitgevoerd.

Volgende kruispunten en wegen zijn terug opengesteld voor het verkeer:
- de zuidzijde van de Elizabetlaan vanaf de gemeentegrens tot en met het kruispunt met de Krommedijk
- De Rampe (enkel rechts in en rechts uit naar en van de Knokkestraat)
- de noordzijde van de Elizabetlaan tussen de ovonde Heldenplein en de Krommedijk
- de Vlamingstraat
- de Heistlaan.

Actuele toestand AB2

Alle werkzaamheden van deze fase zijn uitgevoerd.

Volgende kruispunten en wegen zijn terug opengesteld voor het verkeer:
- de noordzijde van de Elizabetlaan vanaf de gemeentegrens tot en met de hoek Heldenplein
- het kruispunt Elizabetlaan met de Jozef Dhoorelaan
- de zuidzijde van de Elizabetlaan tussen de ovonde Heistlaan en Vuurtorenstraat
- de Graaf d'Ursellaan
- de Vuurtorenstraat (tussen Elizabetlaan en Zeedijk).

Actuele toestand AB3

Ter voorbereiding van deze werken hebben de verschillende nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitgevoerd in de Knokkestraat (tussen de Krommedijk en de Noordstraat), in de Parkstraat en in de Krommedijk.

In de Knokkestraat (vanaf het kruispunt met de Noordstraat tot en met het kruispunt met de Krommedijk) zijn de rioleringswerken en de huisaansluitingen uitgevoerd.
De voetpaden, parkeerstroken en de rijweg zijn opnieuw aangelegd. De kruispunten met de zijstraten en het dubbelrichtingsfietspad zijn gegoten in uitgewassen beton. De aannemer is bezig met de afwerking van de bovenbouw. Dit gedeelte van de Knokkestraat, alsook het kruispunt met de Krommedijk, werd terug opengesteld voor alle verkeer.

In de Knokkestraat werd de tunnelmond ter hoogte van De Rampe uitgebroken en is de aannemer bezig met de afwerking van de aanleg van de wandelpaden en met de heraanleg van de pleinruimten.

In de Parkstraat zijn de rioleringswerken en de werkzaamheden voor de heraanleg van de voetpaden, parkeerstroken en de rijweg uitgevoerd. Ook de werkzaamheden voor de bekisting passerelle, de plaatsing van de prefab-beton panelen en het gieten van de tunnelvloer voor de nieuwe tunnelmond en tunnelhelling zijn uitgevoerd. De aannemer is bezig met de afwerking van de werkzaamheden voor de nieuwe tunnelmond en tunnelhelling.

Minder hinder danzij Shop & Go-zones en parking Knokkestraat

Tijdens deze grootschalige werken blijven alle handelszaken vlot bereikbaar. De huidige laad- en loszones in de Knokkestraat blijven behouden en er komen een aantal Shop & Go-plaatsen in de Knokkestraat en in de Kursaalstraat. De speciale zones worden aangeduid door een paal met bordje en rode wegmarkering. Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 60 euro. Dit systeem zorgt ervoor dat je snel om boodschappen kunt en dat er steeds parkeerplaatsen vrij komen.

Meer informatie over dit project

Wie meer gedetailleerde info wenst over de vernieuwde doortocht in de Elizabetlaan en de herinrichting van het Helden- en Vissershuldeplein kan terecht op De Kinkhoorn. Op dit gezellige binnenpleintje tussen de Graaf d'Ursellaan en de Zeedijk staan diverse infopanelen opgesteld die in woord en beeld een uitgebreid overzicht geven van de metamorfose die Heist-aan-Zee in de eerstkomende jaren te wachten staat.

Ook op https://www.knokke-heist.be/doortochtheist kan je alles lezen over het volledige project.