Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Doortocht Heist

Projectomschrijving

De Elizabetlaan (N34) is momenteel een weinig aantrekkelijke doorgaande as met tweemaal twee rijstroken. Deze worden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen. De hele zone vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk zal aangepakt worden zodat er een aangename groene boulevard komt. Het Heldenplein en het Vissershuldeplein worden verbonden met een wandelboulevard. Het Heldenplein wordt volledig heraangelegd en onder het plein komt er een rotatieparking. Ook het Vissershuldeplein krijgt een make-over.

Iconische landmark
Rechtover het Heldenplein komt een driedelig woontorencomplex naar een ontwerp van het befaamde Rotterdamse bureau Neutelings Riedijk Architects. Het moet een iconisch landmark worden voor de deelgemeente Heist. De zone rondom de drie volumes zal als plein aangelegd worden. Op de gelijkvloerse verdieping is ruimte voor horeca en lokale handel.

Globale fasering en timing

Ontwerpplan werken aanbesteding 3 (= AB3)

Via deze link kan je het ontwerp voor AB3 (= deelfase 3) op een PDF-formaat in detail inzien.

Ontwerpplan AB 3.pdf

Omvang van de werken AB3

De werken worden opgesplitst in 4 grotere fases namelijk:

Fase 3a: groen gearceerd
- heraanleg van de Knokkestraat vanaf de Pannenstraat tot en met het kruispunt met de Polderstraat
- vernieuwen van het park ter hoogte van de tunnelmond

Deze werken omvatten:
- het vernieuwen van de nutsleidingen
- het vernieuwen van het rioleringsstelsel
- het afkoppelen van de private riolering
- het vernieuwen van de verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden
- het inkorten van de bestaande tunnelkoker
- het opbreken van 'De Rampe'.

Uitvoeringstermijn: van 1 september 2022 tot eind juni 2023

Fase 3b: blauw gearceerd
- heraanleg van het kruispunt Krommedijk met de Knokkestraat

Deze werken omvatten:
- het vernieuwen van de nutsleidingen
- het vernieuwen van het rioleringsstelsel
- het afkoppelen van de private riolering
- het vernieuwen van de verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden.

Uitvoeringstermijn: van 21 november 2022 tot eind juni 2023

Fase 3c: paars gearceerd
- heraanleg van de Parkstraat
- heraanleg van de aansluiting van de Parkstraat met de Zeedijk

Deze werken omvatten:
- het vernieuwen van de nutsleidingen
- de aanleg van een nieuwe regenwaterinfiltratieriool
- het afkoppelen van de private riolering
- het vernieuwen van de verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden
- de volledige vernieuwing van de aansluiting van de tunnelmond en de toegangshelling
- de renovatie van de bestaande voetgangerstunnel
- de groennaanleg.

Uitvoeringstermijn: van 12 september 2022 tot eind juni 2023

Fase 3d: rood gearceerd
- heraanleg van de Knokkestraat van de Polderstraat tot en met het kruispunt met de Noordstraat
- aanleg pleinen tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan

Deze werken omvatten:
- het vernieuwen van de nutsleidingen
- het vernieuwen van de verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden Knokkestraat
- de aanleg van de pleinen tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan
- de groenaanleg.

Uitvoeringstermijn: van 27 februari 2023 tot eind juni 2023

Actuele toestand AB1

Alle werkzaamheden van deze fase zijn uitgevoerd.

Volgende kruispunten en wegen zijn terug opengesteld voor het verkeer:
- de zuidzijde van de Elizabetlaan vanaf de gemeentegrens tot en met het kruispunt met de Krommedijk
- De Rampe (enkel rechts in en rechts uit naar en van de Knokkestraat)
- de noordzijde van de Elizabetlaan tussen de ovonde Heldenplein en de Krommedijk
- de Vlamingstraat
- de Heistlaan.

Actuele toestand AB2

Alle werkzaamheden van deze fase zijn uitgevoerd.

Volgende kruispunten en wegen zijn terug opengesteld voor het verkeer:
- de noordzijde van de Elizabetlaan vanaf de gemeentegrens tot en met de hoek Heldenplein
- het kruispunt Elizabetlaan met de Jozef Dhoorelaan
- de zuidzijde van de Elizabetlaan tussen de ovonde Heistlaan en Vuurtorenstraat
- de Graaf d'Ursellaan
- de Vuurtorenstraat (tussen Elizabetlaan en Zeedijk).

Actuele toestand AB3

Ter voorbereiding van deze werken hebben de verschillende nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitgevoerd in de Knokkestraat (tussen de Krommedijk en de Noordstraat), in de Parkstraat en in de Krommedijk.

In de Knokkestraat (vanaf het kruispunt met de Polderstraat tot en met het kruispunt met de Krommedijk) zijn de rioleringswerken en de huisaansluitingen uitgevoerd.
De onderfundering voor de voetpaden, parkeerstroken en rijweg zijn geplaatst. De kruispunten met de zijstraten en het dubbelrichtingsfietspad zijn gegoten in uitgewassen beton. De voetpaden en de parkeerstroken zijn heraangelegd. Het aanbrengen van de toplaag asfalt van de rijbaan is voorzien van zodra de weersomstandigheden dit toelaten.

In de Knokkestraat is de aannemer bezig met de uitgraving voor de pleinruimte ter hoogte van De Rampe, met het uitbreken van de tunnelmond en met de aanleg van de lijnvormige elementen voor de wandelpaden.

In de Knokkestraat (vanaf de Polderstraat tot net voor het kruispunt met de Noordstraat) is de aannemer bezig met het opbreken en vernieuwen van de rijweg, aansluitend starten de werkzaamheden voor het vernieuwen van de voetpadzone aan de kant van de huizen.

In de Parkstraat (vanaf de zeedijk tot aan de Eerste Geniestraat) zijn de rioleringswerken uitgevoerd, is de uitgewassen beton voor de rijweg gegoten en is de aannemer bezig met de afwerking van de heraanleg van de voetpaden en parkeerstroken.
In de Parkstraat (van de Eerste Geniestraat tot aan de Elizabetlaan) zijn de afbraakwerken aan de voetgangers- en fietstunnel uitgevoerd. De aannemer is bezig met de uitvoering van de werkzaamheden voor het grondwerk voor de helling en met de bewapening en betonstort voor de wanden van de tunnel. Aansluitend zal de aannemer starten met de rioleringswerken in dit gedeelte van de Parkstraat.

Verkeersmaatregelen Knokkestraat vanaf Pannenstraat - Krommedijk tot net voor de Noordstraat

Vanaf 12 september gelden volgende verkeersmaatregelen:
- er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in de Knokkestraat vanaf de Polderstraat tot aan de Krommedijk.
- is het kruispunt Knokkestraat met de Polderstraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijke verkeer.
- is verkeer via 'De Rampe' niet meer mogelijk.
- is de voetgangerstunnel Parkstraat afgesloten. Ter vervanging worden tijdelijke voetgangersdoorsteken doorheen de werf aangelegd in functie van veilige noord-zuid verbinding tussen de Knokkestraat en het Directeur-Generaal Willemspark.
- verkeer van en naar de Elizabetlaan kan gebeuren via de ovonde ter hoogte van de Noordstraat of via de Krommedijk.
- doorgaand verkeer op de Elizabetlaan blijft steeds mogelijk.
- het fietspad langs de Elizabetlaan blijft toegankelijk.

Vanaf 21 november gelden volgende bijkomende verkeersmaatregelen:
- de kruispunten Knokkestraat met de Pannenstraat en met de Krommedijk worden afgesloten, enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.
- verkeer van en naar de Elizabetlaan kan gebeuren via de ovonde ter hoogte van de Noordstraat of via de Duinbergenlaan.
- het verkeer in de Krommedijk en Pannenstraat wordt omgeleid via de Westkapellestraat.

Vanaf 20 maart 2023 gelden volgende bijkomende verkeersmaatregelen:
- de Knokkestraat is afgesloten voor alle verkeer vanaf de Polderstraat tot net voor de Noordstraat.
- er is een omleiding voorzien zowel via de Elizabetlaan als de Pannenstraat en Westkapellestraat.
- de 'nieuwe' ovonde op de Elizabetlaan is bereikbaar via de Noordstraat.
- vanaf de 'nieuwe' ovonde op de Elizabetlaan kan er nog enkel in de richting van de Kursaalstraat gereden worden.
- voor de voetgangers en fietsers is de doorsteek richting Graaf d'Ursellaan enkel via de Kursaalstraat en de Polderstraat mogelijk (de tunnel Parkstraat en oversteek Steenstraat - August Beernaertstraat zijn niet toegankelijk door de werken aan het landschapspark).

Verkeersmaatregelen Parkstraat

Vanaf 12 september 2022 gelden volgende verkeersmaatregelen:
- geen verkeer mogelijk in de Parkstraat, vanaf de Elizabetlaan tot en met de Zeedijk. Plaatselijke omleiding is voorzien.
- de fietssnelweg langs de Elizabetlaan blijft steeds mogelijk.
- doorgaand verkeer op de Elizabetlaan blijft steeds mogelijk.
- de voetgangerstunnel Parkstraat is afgesloten. Ter vervanging worden tijdelijke voetgangersdoorsteken doorheen de werf aangelegd in functie van veilige noord-zuid verbinding tussen de Knokkestraat en het Directeur-Generaal Willemspark.

Huisvuilophaling

Er wordt gevraagd aan de bewoners/handelaars om tijdens de werken hun vuilniszakken op de hoeken van de zijstraten buiten de werfzone te plaatsen, zodat de afvalophaling vlot kan verlopen. Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen en rekening te houden met de ophaalmomenten van de zone waar u uw vuilniszak plaatst.

De bewoners in de Krommedijk en het Pinksterbloemhof worden verzocht om hun afval voorbij de tunnel te plaatsen aan het ophaalpunt ter hoogte van de spoorweg tussen Laguna Beach en sportcentrum Laguna.

Minder hinder danzij Shop & Go-zones en parking Knokkestraat

Tijdens deze grootschalige werken blijven alle handelszaken vlot bereikbaar. De huidige laad- en loszones in de Knokkestraat blijven behouden en er komen een aantal Shop & Go-plaatsen in de Knokkestraat en in de Kursaalstraat. De speciale zones worden aangeduid door een paal met bordje en rode wegmarkering. Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 60 euro. Dit systeem zorgt ervoor dat je snel om boodschappen kunt en dat er steeds parkeerplaatsen vrij komen.

Meer informatie over dit project

Wie meer gedetailleerde info wenst over de vernieuwde doortocht in de Elizabetlaan en de herinrichting van het Helden- en Vissershuldeplein kan terecht op De Kinkhoorn. Op dit gezellige binnenpleintje tussen de Graaf d'Ursellaan en de Zeedijk staan diverse infopanelen opgesteld die in woord en beeld een uitgebreid overzicht geven van de metamorfose die Heist-aan-Zee in de eerstkomende jaren te wachten staat.

Ook op https://www.knokke-heist.be/doortochtheist kan je alles lezen over het volledige project.