Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Doortocht Heist

Projectomschrijving

De Elizabetlaan (N34) is momenteel een weinig aantrekkelijke doorgaande as met tweemaal twee rijstroken. Deze worden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen. De hele zone vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk zal aangepakt worden zodat er een aangename groene boulevard komt. Het Heldenplein en het Vissershuldeplein worden verbonden met een wandelboulevard. Het Heldenplein wordt volledig heraangelegd en onder het plein komt er een rotatieparking. Ook het Vissershuldeplein krijgt een make-over.

Iconische landmark
Rechtover het Heldenplein komt een driedelig woontorencomplex naar een ontwerp van het befaamde Rotterdamse bureau Neutelings Riedijk Architects. Het moet een iconisch landmark worden voor de deelgemeente Heist. De zone rondom de drie volumes zal als plein aangelegd worden. Op de gelijkvloerse verdieping is ruimte voor horeca en lokale handel.

Globale fasering en timing

Omvang van de werken

De werken worden opgesplitst in 2 grote fases namelijk:

Fase 1a: van 2 maart 2020 tot en met 29 oktober 2020
   - aanleg ovonde Heldenplein ten zuiden van de tramsporen
   - heraanleg van de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen en ten oosten van de ovonde Heldenplein
   - heraanleg zuidzijde van het kruispunt met de Krommedijk.

Fase 1b: van half augustus 2020 tot en met juni 2021
   - heraanleg van de Vlamingstraat
   - aanleg rotonde Heistlaan/Elizabetlaan
   - heraanleg van de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen vanaf de gemeentegrens tot aan de Vuurtorenstraat
   - aanleg ovonde Heldenplein ten noorden van de tramsporen
   - heraanleg van de Elizabetlaan ten noorden van de tramsporen tussen de ovonde Heldenplein en de Krommedijk
   - heraanleg noordzijde van het kruispunt met de Krommedijk.

Actuele toestand fase 1a

De fasewissel van de werken aan de doortocht van Heist is vlot verlopen. Het verkeer loopt nu aan de zuidzijde van de nieuwe ovonde, terwijl er aan de noordzijde verder gewerkt wordt.

Volgende kruispunten zijn terug opengesteld voor het verkeer:
- de zuidzijde nieuwe ovonde (naar en van de Knokkestraat);
- De Rampe (enkel rechts in en rechts uit naar en van de Knokkestraat);
- het kruispunt met de Krommedijk (enkel rechts in en rechts uit naar de Knokkestraat);
- de dwarsing trambedding ter hoogte van de Anemomenlaan.

Actuele toestand fase 1b

In de Vlamingstraat, vanaf de Vuurtorenstraat tot aan de Heistlaan, zijn de rioleringswerken en alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen uitgevoerd. De aannemer is gestart met het plaatsen van de greppels en de fundering voor de rijweg.
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is ook het kruispunt met de Kerkstraat afgesloten.
De parking van de site Delhaize blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden steeds beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

In de Heistlaan, tussen de Sint-Antoniusstraat en de Vlamingstraat, werden de nutsleidingen vernieuwd en is de aannemer bezig met het vernieuwen van de riolering.

Voor de heraanleg van de Elizabetlaan ten noorden van de tramsporen tussen de ovonde Heldenplein en het kruispunt met de Krommedijk werd de rijbaan opgebroken. De aannemer is bezig met de uitvoering van de rioleringswerken.

Verkeersmaatregelen fase 1b

Werken Vlamingstraat:
- is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Vlamingstraat, tussen de Vuurtorenstraat tot de site Delhaize;
- het kruispunt met de Kerkstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
- is er een omleiding via de Elizabetlaan - Kardinaal Mercierstraat - Kerkstraat.

Werken Heistlaan:
- de rijbaan van de Heistlaan is afgesloten voor alle verkeer tussen de Sint-Antonuisstraat en de Vlamingstraat;
- voetgangers ondervinden beperkte hinder;
- de parking van de site Delhaize blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar vanuit de richting van de Elizabetlaan;
- alle doorgaand verkeer wordt omgeleid via Zeebrugge. De Gustave Van Nieuwenhuysestraat (gelegen tussen de spoorwegbrug over de Heistlaan en de Minerva-rotonde aan de Isabellalaan (N34) in Zeebrugge) wordt voor de duur van deze wegwerkzaamheden opengesteld voor alle verkeer.

Werken Elizabetlaan (noordzijde tussen de ovonde en het kruispunt Krommedijk):
- het autoverkeer komende van Knokke richting Heist/Zeebrugge wordt omgeleid via de Anemonenlaan, Zeedijk in tegenrichting, Parkstraat, Graaf d'Ursellaan om zo vervolgens ter hoogte van de verkeerslichten aan het Heldenplein de Elizabetlaan terug op te rijden;
- het autoverkeer komende van Zeebrugge richting Knokke kan de vernieuwde rijbaan van de zuidelijke zijde Elizabetlaan volgen en dus ter hoogte van de ovonde, De Rampe als de Krommedijk afrijden richting Heist;
- de aantakking van de Knokkestraat op de Elizabetlaan ter hoogte van het Heldenplein wordt definitief afgesloten in functie van de bouw van de Heldentorens. De nieuwe ontsluiting van de Knokkestraat verloopt nu definitief via de nieuwe ovonde;
- ter hoogte van het Heldenplein kan nog steeds de oversteek gemaakt worden richting Graaf d'Ursellaan;
- de tramsporen kunnen gedwarst worden ter hoogte van de Krommedijk/Anemomenlaan, Heldenplein, de Vuurtorenstraat en de Heistlaan.

Circulatieplan om bereikbaarheid handelszones te garanderen

Om de bereikbaarheid van de handelszones te garanderen gedurende de werken, werd in overleg met een aantal handelaars een circulatieplan uitgewerkt. Er werden drie handelszones geselecteerd:
- zone Delhaize;
- zone centrum (Knokkestraat, Kursaalstraat, buik van Heist);
- zone Graaf d'Ursellaan.

We willen er dus graag de nadruk op vestigen dat de diverse handelszones nog steeds perfect bereikbaar zijn, hetzij natuurlijk via een aantal andere routes.

Minder hinder danzij Shop & Go-zones en parking Knokkestraat

Tijdens deze grootschalige werken blijven alle handelszaken vlot bereikbaar. De huidige laad- en loszones in de Knokkestraat blijven behouden en er komen een aantal Shop & Go-plaatsen in de Knokkestraat en in de Kursaalstraat. De speciale zones worden aangeduid door een paal met bordje en rode wegmarkering. Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 60 euro. Dit systeem zorgt ervoor dat je snel om boodschappen kunt en dat er steeds parkeerplaatsen vrij komen.

Meer informatie over dit project

Wie meer gedetailleerde info wenst over de vernieuwde doortocht in de Elizabetlaan en de herinrichting van het Helden- en Vissershuldeplein kan terecht op De Kinkhoorn. Op dit gezellige binnenpleintje tussen de Graaf d'Ursellaan en de Zeedijk staan diverse infopanelen opgesteld die in woord en beeld een uitgebreid overzicht geven van de metamorfose die Heist-aan-Zee in de eerstkomende jaren te wachten staat.

Ook op https://www.knokke-heist.be/doortochtheist kan je alles lezen over het volledige project.