Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Erkenning van gidsen en reisleiders

Omschrijving

Gidsen en reisleiders moeten bepaalde basiscompetenties hebben om bezoekers op een kwalitatieve manier te kunnen rondleiden.

Procedure

  • Een gids is een persoon die deskundige uitleg geeft aan een groep mensen over verschillende aspecten van een stad, regio, gebouw, museum …
  • Een reisleider is een persoon die instaat voor het goede verloop van een georganiseerde reis en die de groep wegwijs maakt in de verschillende facetten van de bestemming.

Iedereen in Vlaanderen mag als gids of reisleider aan de slag. Toch biedt het volgen van een opleiding tot gids of reisleider voordelen. Toerisme Vlaanderen werkt sinds jaar en dag aan de kwaliteit van gidsen en reisleiders. Kandidaten kunnen met een opleiding de noodzakelijke basiscompetenties verwerven om als gids of reisleider aan de slag te gaan.

Als ze de opleiding succesvol beëindigen, krijgen ze een legitimatiekaart van Toerisme Vlaanderen in de vorm van een gidskaart of een reisleiderskaart. Het is een bewijs van de behaalde kwalificatie als gids of reisleider. Met die kaart kunt u bovendien sommige binnen- en buitenlandse musea en attracties gratis of tegen verminderd tarief bezoeken. De legitimatiekaart als bewijs van uw verworven competenties is onbeperkt geldig.

U kunt als gids of reisleider erkend worden.

  • na een opleiding: als u de opleiding tot gids of reisleider volgt bij één van de erkende opleidingspartners.
  • door ervaring, meer bepaald door Eerder Verworven Competenties (EVC) en/of Eerder Verworven Kwalificaties (EVK). Als u ervaring als gids of reisleider hebt of als u diploma's hebt die aansluiten bij de competenties van een gids of reisleider, dan kunt u een EVC/EVK-procedure doorlopen en vrijgesteld worden van (een deel van) het opleidingstraject.