Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

  Voorwaarden

  Wie kan een uittreksel of afschrift aanvragen?

  Voor akten van overlijden wordt het recht op een uittreksel of afschrift beperkt tot:

  • de overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

  Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel of afschrift.

  Procedure

  De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

  Je kan een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij elke Belgisch gemeente. Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een uittreksel of afschrift van de akte online aanvragen via de blauwe knop "Aanvraag voor iemand anders" bovenaan deze pagina.

  Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen de akte aanvragen voor hun cliënten via de blauwe knop "Aanvraag door derden (advocaat/notaris/gerechtsdeurwaarder)" bovenaan deze pagina.

  Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate uittreksels of afschriften van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

  Meebrengen

  Als je het document zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

   

  Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.