Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geboorteaangifte

Omschrijving

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van jouw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste 15 dagen na de bevalling.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling heb je 15 kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Je geeft jouw kind aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van jouw kind in de kraamkliniek te doen.

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want je kan hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen
  • jouw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij jouw ziekenfonds.

Meebrengen

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • jouw identiteitskaart
  • het medisch geboorteattest
  • verklaring van naamgeving indien het jouw eerste kind is
  • jouw trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als je het kind voor de geboorte erkend hebt

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Bijkomende informatie

Familienaam

Sedert 01.06.2014 is de wetgeving op naamgeving grondig gewijzigd. Sedert de wetswijziging is het geven van een dubbele familienaam toegelaten.

Er moet steeds een gemeenschappelijke verklaring worden afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand d.m.v. een verklaring van naamkeuze. Algemene regel is dat alle kinderen met dezelfde afstamming dezelfde familienaam moeten dragen. Zijn er nog minderjarige kinderen, dan zijn er overgangsbepalingen mogelijk tot 31.05.2015. Zijn er reeds meerderjarige kinderen, dan is het geven van een dubbele familienaam niet meer mogelijk.

Bij het ontbreken van een keuze door beide ouders of onenigheid, dan krijgt of behoudt het kind de naam van de vader.

Wegens de complexiteit van de materie is het goed om vooraf contact op te nemen met de dienst Burgerzaken.

Wettekst

Artikel 42–44 van het Burgerlijk Wetboek