Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Geboorteaangifte

Omschrijving

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste 15 dagen na de bevalling.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling hebt u 15 kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan hebt u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

U geeft uw kind aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van uw kind in de kraamkliniek te doen.

Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet, want u kunt hiermee:

  • het Groeipakket aanvragen
  • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds.

Ook bij een doodgeboren kind geldt aangifteplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen.

Meebrengen

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart
  • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder.

Bijkomende informatie

Familienaam

Sinds 01.06.2014 is de wetgeving op naamgeving grondig gewijzigd. Sedert de wetswijziging is het geven van een dubbele familienaam toegelaten.

Er moet steeds een gemeenschappelijke verklaring worden afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand d.m.v. een verklaring van naamkeuze. Algemene regel is dat alle kinderen met dezelfde afstamming dezelfde familienaam moeten dragen.

Bij het ontbreken van een keuze door beide ouders of onenigheid, dan krijgt of behoudt het kind de naam van de vader.