Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20230815) Inspraak Landschapspark Zwinstreek

De Vlaamse overheid doet een oproep om gebieden te erkennen tot landschapspark. Ook voor de Zwinstreek is er een aanvraagdossier. De Zwinstreek is een prachtig gebied aan zee, gelegen op de grens van Vlaanderen en Nederland, in het noorden van West-Vlaanderen, het westen van Zeeuws-Vlaanderen en een klein stukje op Oost-Vlaams grondgebied.

Het gebied strekt zich uit van Brugge, Damme en Knokke-Heist tot Maldegem, Sint-Laureins en Sluis, en omvat een uitgestrekt, open kust- en Scheldepoldergebied dat in totaal 45.311 hectare beslaat. Hiervan bevindt zich 21.881 hectare in Vlaanderen, 23.430 hectare in Nederland (gemeente Sluis, provincie Zeeland), 5.529 hectare in Oost-Vlaanderen en 16.282 hectare in West-Vlaanderen.

In de zomer van 2021 meldde de Provincie West-Vlaanderen de Zwinstreek aan als kandidaat om erkend te worden als Vlaams Landschapspark. De Provincie West-Vlaanderen nam de coördinerende rol op en diende een aanvraagdossier namens - en met de steun van - de andere Zwinstreek-partners: de steden en gemeenten Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en de Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland.

Uit de 13 gebieden die zich aanmeldden werd het dossier van de Zwinstreek in januari 2022 weerhouden, samen met die van 6 andere gebieden in Vlaanderen.

In de daaropvolgende jaren, 2022 en 2023, is er hard gewerkt aan een masterplan en een operationeel plan voor de Zwinstreek.
Deze documenten bevatten de toekomstvisie en het programma waar de partners zich de komende 24 jaar op willen richten, evenals specifieke projecten en acties die ze in de eerste 6 jaar na de erkenning willen uitvoeren.

Tegen de deadline van 31 mei 2023 en na een breed opgezet planproces met tal van participatiemogelijkheden, diende de Provincie West-Vlaanderen de plannen in bij de Vlaamse overheid. Na diverse werkgroep-bijeenkomsten en werksessies met vertegenwoordigers van middenveld- en van belangenorganisaties, hechtten de steden, de gemeenten en de betrokken provinciebesturen reeds hun eerste goedkeuringen aan de plannen voor de Zwinstreek.

Voorafgaand aan de definitieve erkenning van de eerste 3 landschapsparken in Vlaanderen, krijgen individuele burgers, grondeigenaars, ondernemers en andere belanghebbenden de kans om de toekomstplannen voor de Zwinstreek te bekijken.
Het integrale masterplan en operationeel plan zijn beschikbaar op de website www.west-vlaanderen.be/landschapspark-zwinstreek.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de plannen voor de Zwinstreek en de mogelijke erkenning als 'Vlaams Landschapspark', over de afbakening van het gebied, of over het voorgestelde programma van projecten en acties, dan moedigen de Zwinstreek-partners je aan om deze door te sturen via dit formulier.
Of het nu gaat om concrete voorstellen voor verbetering, aanvullingen of gerichte bezwaren, jouw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.

Alle inzendingen worden in het kader van de erkenning overgemaakt aan de Vlaamse Overheid en worden zo nodig ook verwerkt in de plannen, vooraleer de plannen verder geconcretiseerd worden bij de erkenning.

Meer info?