Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse maakt deel uit van de meerjarenplanning binnen de Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten en OCMW’s maken een grondige analyse van de omgeving om zo de lokale noden, uitdagingen en kansen in kaart te brengen. Deze analyse vormt de basis voor strategische beslissingen en beleidskeuzes. Het is geen evaluatie van de afgelopen beleidsperiode(s) maar een bril om naar toekomstig beleid te kijken.

Voor het lokaal bestuur van Knokke-Heist is het evenwel meer dan een administratieve verplichting. Het bestuur wil zich met de omgevingsanalyse grondig voorbereiden op de nieuwe legislatuur en stelt daarbij de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) voorop als kader voor de analyse.

Ook de adviesraden werden gevraagd een insteek te geven op de omgevingsanalyse. Deze kan je hieronder raadplegen.

Onder de noemer "Unizo Knokke-Heist komt op!" hebben de afdelingen van Unizo een prioriteitenlijst bezorgd, deze kan je hier raadplegen:

prioriteitenlijst

 

Meer info?

Beleids- & Beheersondersteuning