Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Missie en doelstellingen Raad Lokale Economie

De Raad Lokale Economie is een adviserende, door de gemeenteraad erkende raad. De raad bezit de bevoegdheid, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief adviezen uit te brengen betreffende het algemeen handels- en ondernemingsbeleid (handel, horeca en KMO’s) of over beleidsmateries die een specifieke impact hebben op alle ondernemingen in Knokke-Heist.

De adviesraad heeft als doel:

  • Beleidsinstrumenten aftoetsen & adviseren
  • Projecten evalueren
  • Constructieve input bij projecten, evenementen en handelsacties
  • Aanbrengen van opbouwende en creatieve ideeën
  • Betrokkenheid van ondernemers stimuleren

De missie luidt als volgt:

We willen de lokale economie in Knokke-Heist samen uitbouwen en stimuleren tot een netwerk van handelaars die elk binnen hun eigen mogelijkheden vernieuwend en duurzaam werken, zodat ze mee het karakter van Knokke-Heist uitstralen.