Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Retributiereglement MAAK - hervaststelling

Artikel 1 : doel

Voor de academiejaren 2018-2019 en 2019-2020 wordt een retributie gevestigd voor de verkoop van didactisch materiaal en de inschrijvingen van leerlingen in MAAK, Open Academie voor Kunsten. 

Art. 2. : retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de persoon die van de diensten, aangeboden door MAAK, gebruik maakt. 

Art. 3. : tarieven

A. Gesubsidieerde cursussen - Leerlingenbijdrage van 14,00 EUR/per schooljaar
- De door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gehanteerde inschrijvingsgelden
B. Niet-gesubsidieerde cursussen - Kleuterdans (5-jarigen) : 92,00 EUR
- Bijdrage materiaal fotografie : 50,00 EUR
- Huurgeld en verzekering instrument voor instrumenten die mee naar huis genomen worden : 75,00 EUR
- Huurgeld en verzekering instrument voor instrumenten die op school gebruikt worden : 40,00 EUR
C. Verkoop didactisch materiaal - Tegen kostprijs

Art. 4. : betaling

§1. De retributie voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cursussen kan online betaald worden of via bancontact, en in uitzonderlijke gevallen via overschrijving, na ontvangst van een factuur. 

§2. De retributie tegen kostprijs voor didactisch materiaal wordt contant of via bancontact betaald door de aanvrager in MAAK. 

Art. 5. : invordering

§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. 

§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure. 

Art. 6 : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 houdende het retributiereglement deKunstAcademie wordt opgeheven voor de academiejaren 2018-2019 en 2019-2020, met uitzondering van de tarieven van niet-gesubsidieerde cursussen waarvoor er geen erkenning zou gegeven worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

§2. Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.

Datum goedkeuring : 27/06/2018
Datum bekendmaking : 28/06/2018