Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Politieraad

Agenda Politieraad

Van elke zitting van de politieraad wordt een agenda, een besluitennota met een beknopt overzicht van de genomen beslissingen en notulen opgemaakt. Deze documenten vindt u op de site van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. Wie de integrale beslissingen wil inzien, kan dat in het politiecentrum.

Wie zijn we?