Knokke-Heist bezoeken als toerist?

IDPBW - Welzijn op het werk

Vanuit de ambitie om een aantrekkelijke werkgever te zijn, voert het gemeentebestuur een modern en actueel personeelsbeleid, waarin het welzijn van elke medewerker een belangrijke plaats inneemt.

 

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) staat daarom de werkgever, leidinggevenden en elke individuele medewerker bij in het voeren van een dynamisch welzijnsbeleid.

Naast onder andere advies over de aankoop en het gebruik van arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en producten met gevaarlijke eigenschappen, kun je er ook terecht voor hulp bij de beoordeling van arbeidsrisico's, opmaak van veiligheidsinstructies en interne noodplannen. Het netwerk vertrouwenspersonen versterkt het psychosociaal welzijnsdomein. Loopt het ondanks alle preventieve maatregelen toch fout, neem dan contact voor aangifte en onderzoek van arbeidsongevallen en incidenten.