Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Personeelszaken

Personeelszaken is nu gesloten.
Morgen weer open van 8.30 tot 12 uur (op afspraak) en van 13.30 tot 16.30 uur (op afspraak)

De dienst personeelszaken is momenteel enkel telefonisch of via e-mail bereikbaar.

Vanuit de ambitie om als bestuur een aantrekkelijke werkgever te zijn, voert de dienst Personeelszaken een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid.

We verwezenlijken dit aan de hand van 5 pijlers:

  1. Zorgen voor een organisatiestructuur die inspeelt op de relevante organisatieontwikkelingen.
  2. Digitaliseren en vereenvoudigen van de administratieve processen met het oog op interne efficiëntie en klantvriendelijkheid.
  3. Vergroten van de uitstraling van het bestuur als aantrekkelijke werkgever waarbij de unieke troeven van het werken voor Knokke-Heist worden beklemtoond.
  4. Bijzondere aandacht besteden aan het welzijn van ons personeel met als uitgangspunt dat fitte en gezonde ook betere medewerkers zijn met als doel duurzame arbeidsrelaties aan te gaan.
  5. Ontwikkelen van een permanente leercultuur zodat de personeelsleden ondersteund worden in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.