Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

College van Burgemeester en Schepenen

Het college bestaat uit de burgemeester, zeven schepenen en één ambtenaar, de algemeen directeur. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente, dat het dagelijks bestuur waarneemt. Behalve de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, op gemeentelijk vlak, heeft het college een aantal bevoegdheden die door de wet worden opgedragen: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentelijke werkzaamheden, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen. De algemeen directeur notuleert de beraadslagingen en de beslissingen van het schepencollege en van de gemeenteraad en is tevens het hoofd van het gemeentepersoneel.

De schepenen zijn van rechtswege lid van het vast bureau.