Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In Knokke-Heist zijn dit er momenteel 31.

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast dient de raad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de hogere overheid wordt opgedragen (vb. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).

Wie zijn we?