Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Landbouwraad

De landbouwraad is een adviserende, door de gemeenteraad erkende raad. De raad bezit de bevoegdheid, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief adviezen uit te brengen betreffende problemen, die verband houden met de land- en tuinbouwbelangen in Knokke-Heist.

In de landbouwraad komen diverse thema's aan bod; een greep uit de agendapunten:

  • Ruilverkaveling
  • Landbouwfolies
  • Groenbemesters
  • Bestuiving door bijen
  • Zwerfvuil in buitengebied
  • Landinrichtingsplan
  • Modder op de weg
  • Agrowerken
  • Invasieve exoten
  • Medisch afval

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de landbouwraad wordt vastgelegd via de gemeenteraad: