Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen

Omschrijving

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.

Meer info?