Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Waterlopen

Woon je aan een waterloop, bewerk je gronden aan de waterloop, ben je eigenaar langs een waterloop of start je een nieuw project op nabij een waterloop ….. ? Kortom, als je een buur bent van een waterloop, weet dan dat hier een aantal regels spelen. Dit geldt in het bijzonder voor ‘ingeschreven’ waterlopen.

Ingeschreven waterlopen worden door de overheid beheerd en zijn nodig om het water af te voeren (maar vervullen ook nog heel wat andere functies). Ze zijn dus wel heel belangrijk.

Water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder via het e-loket.

Maatregelen in West-Vlaanderen bij droogte en/of waterschaarste

Op deze website vindt u een overzicht van de beperkende maatregelen bij deze droogtesituatie.

Meer info?