Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Windenergie en zonnepanelen

Dé uitdaging is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hiervoor zetten we massaal in op hernieuwbare energie.

Windenergie is daarbij een belangrijk deel van het verhaal. Alleen gaat die transitie wel erg snel en krijgt de productie van hernieuwbare elektriciteit een prominente plaats in onze omgeving. Windturbines roepen heel wat vragen en weerstand op.

De provincie West-Vlaanderen heeft een brochure opgesteld met antwoorden op de 10 meest gestelde vragen over windenergie en windmolens. Ook Vlaanderen biedt informatie: www.vlaanderen.be/windenergie.

Om een toekomst met een mix aan duurzame energie uit te bouwen, zijn ook PV-installaties onmisbaar voor lokale productie van elektriciteit en/of warmte. Door te streven naar zelfvoorzienigheid worden we meteen ook onafhankelijk van de invoer van olie en aardgas uit soms onstabiele landen. De geldstroom van miljarden euro’s blijft zo in eigen regio. Toch roepen ook zonnepanelen soms vragen op. Omdat het vaak om dezelfde bekommernissen gaat heeft de provincie West-Vlaanderen een infobrochure over zonnepanelen opgesteld.

Groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij

Je kan als inwoner van West-Vlaanderen vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij van de Provincie West-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.

Zonnepanelen blijven een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Door samen aan te kopen, verkrijgen we een scherp groepsvoordeel.

Voor meer informatie over dit initiatief,

  • surf naar www.west-vlaanderen.be/solar.
  • bel naar het gratis nummer 0800 26 829 (werkdagen van 9 tot 17 uur),
  • e-mail naar zonwestvlaanderen@ichoosr.com

Meer info?