Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Reistoelating voor minderjarigen

Omschrijving

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan jouw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Procedure

De reistoelating kan ook digitaal verkregen worden via de blauwe knop "Aanvraag reistoelating voor een minderjarige" bovenaan deze pagina. Let op, één van de ouders of voogd dienen nog hun handtekening te plaatsen op het afgedrukte document.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.