Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Reistoelating voor minderjarigen

Omschrijving

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.


De reistoelating kan ook digitaal verkregen worden via de blauwe knop "Aanvraag reistoelating voor een minderjarige" bovenaan deze pagina. Let op, één van de ouders of voogd dient nog zijn/haar handtekening te plaatsen op het afgedrukte document.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.