Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Bijensteek: wat moet je doen? Zwerm gespot?

Bijensteek

bij

Meteen na de prik ontstaat irritatie en pijn, de huid rondom de steek zwelt op en wordt rood. Probeer indien mogelijk het insect te identificeren dat de steek heeft gegeven.

Na een bijensteek blijven de angel en het gifapparaat achter in de huid en het gifapparaat blijft afgeven in de huid. De angel moet zo snel mogelijk verwijderd worden, met de nagel of door met de botte kant van een mes over de steek te gaan. Gebruik nooit een pincet, hierdoor zou de gifklier open kunnen gaan en nog meer gif verspreiden.

Na een wespensteek blijft er geen angel of gifklier achter.

De hoornaar heeft een langere angel die dus dieper in de huid kan doordringen en rechtstreeks in een bloedvat kan terecht komen, en zo de reactie kan versnellen.

  • Verwijder ringen bij een steek in de hand, zodat de bloedvoorziening van de vinger niet in het gedrang komt bij zwelling.
  • reinig de steek met water en zeet en ontsmet nadien met een ontsmettingsmiddel
  • als er veel pijn is, kan een pijnstiller worden ingenomen
  • er wordt soms aangeraden om eerst met een wartmtebron de steek te behandelen (warm water of haardroger) en daarna met een ijsblokje erop om de zwelling te doen afnemen.
  • verifieer of de tetanusvaccinatie in orde is

 

Neem contact op met een arts indien:

  • de lokale reactie (zwelling, roodheid, warmte, pijn) sterk uitbreidt in de dagen na de steek of als er veralgemeende ziektetekenen ontstaan, zoals koorts en/of rillingen. Deze symptomen kunnen sijzen op een wondinfectie.
  • men in de mond of in de keel gestoken wordt. Er kan zeer vlug een zwelling ontstaan die de ademhaling bemoeilijkt. geef een ijsklontje om op te zuigen en ga zo vlug mogelijk naar een arts of een ziekenhuis.
  • een allergische reactie optreedt na een steek. Bel 112 voor een dringende overbrenging naar het ziekenhuis. De allergische reactie gaat gepaard met huiduitslag, hevige jeuk, zwelling van het gelaat, duizeligheid, bleekheid, ademhalingsproblemen en gevoel te stikken. Laat het slachtoffer neerliggen, de benen iets hoger.
  • als men meerdere bijen- of wespensteken gekregen heeft, meer dan 20 voor een volwassene, moet het slachtoffer in het ziekenhuis geobserveerd worden.

Zwerm gespot?

zwerm bijen

 

Als je in onze gemeente ergens een zwerm bijen spot, bel je het best even naar de brandweer op het nummer 050/68 17 20, nr. 5 in het keuzemenu. Zij zullen je dan een nummer geven van een lokale imker die je kunt opbellen om de zwerm weg te komen halen.

Meer info?