Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Beeodiversity

Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen echt een rol als milieubewakers toebedeelt

Met BeeOdiversity wil Knokke-Heist, naast sensibiliseren en de biodiversiteit verder ontwikkelen, ook het milieu op een wetenschappelijke manier monitoren. Wat slechts weinigen weten is dat bijen zeer nuttig zijn om de ontwikkeling van het milieu op te volgen en te verbeteren. Door honing te verzamelen, verzamelen de bijen namelijk ook allerlei gegevens die na analyse heel wat interessante informatie opleveren voor een adequate milieumonitoring. Bijvoorbeeld over het type planten, de aanwezigheid van pesticiden, de hoeveelheid en kwaliteit van voedingsbronnen voor bestuivende insecten en het overlevingsvermogen van bijen. Dat is een uitstekende indicator van de algemene milieutoestand.

De firma BeeOdiversity heeft een milieumonitoringtool ontwikkeld die deze gegevens verwerkt. Aan de hand van die tool zal Knokke-Heist een betere kennis krijgen van de toestand van de biodiversiteit op haar grondgebied en maatregelen kunnen nemen die uitgaan van concrete indicatoren om de natuur te beschermen en te verbeteren ten behoeve van haar uiteenlopende bewoners: mensen, dieren, insecten, planten… Via deze tool wordt o.a. het volgende gemeten:

 • evolutie van de gezondheidsstaat van de bijenkolonies
 • kwaliteit en beschikbaarheid van de nutritieve bronnen voor de bijen
 • biodiversiteit: de omgeving blijkt van het hybride type, tussen landbouw en bosbouw, en stedelijk peri-urbaan, waarbij het uit de door de gemeente uitgevoerde aanplantingen afkomstige stuifmeel heel sterk vertegenwoordigd was. Op de site 1-4 waar de aanplantingen door de gemeente voorzien waren, bleek de diversiteit boven het gemiddelde te liggen. Op site 5, waar geen enkele aanplanting verwezenlijkt werd, waren de gemeten hoeveelheden stuifmeel en de diversiteit ervan zwakker.
 • alle pesticidebronnen kunnen worden geïdentificeerd, het sensibiliseren van b.v. landbouwers, tuinaannemers, ... en organiseren van workshops om het gebruik van pesticiden in de omgeving te beperken.

Bijenvriendelijke gemeente

In 2015 werd Knokke-Heist verkozen tot “Bijenvriendelijkste gemeente” van Vlaanderen. De gemeente kreeg deze titel om haar bijenvriendelijk groenbeheer en de communicatie daarover met de burger. In 2017 deed Knokke-Heist opnieuw mee met de wedstrijd voor “Bijenvriendelijkste gemeente”. Dit maal werd Beernem verkozen tot Bijenvriendelijkste gemeente, een welverdiende titel voor de mooie inspanningen die Beernem heeft geleverd in het voordeel van de bij. Knokke-Heist sleepte toch de titel van “Bijenvriendelijke gemeente” met de hoogst mogelijke score van 3 bijtjes in de wacht.

Bloemenzaadactie

Info over bloemenzaad: https://beeodiversity.com/nl/tuin-zaai-instructies/.

Haal je gratis bloemenzaad (zolang de voorraad strekt) bij volgende deelnemende handelaars of stuur ons een mailtje met je adres naar bijen@knokke-heist.be en we zorgen ervoor dat het bloemenzaad bij je terecht komt:

 • AGSO balie - 't Walletje 104 bus 101 - 8300 Knokke-Heist
 • Apotheek Kalvekeetdijk - Kalvekeetdijk 139 - 8300 Knokke-Heist
 • Apotheek Lefever - Decloedt - Dorpsstraat 110 - 8300 Knokke-Heist
 • Comodo broodjeszaak - Bondgenotenlaan 69a - 8301 Knokke-Heist
 • Cultuurcentrum Scharpoord - Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist
 • Dienst Toerisme Heist - Pannenstraat 140 - 8301 Knokke-Heist
 • Dienst Toerisme - Zeedijk-Knokke 660 - 8300 Knokke-Heist
 • Eddy Druk - Kursaalstraat 41 - 8301 Knokke-Heist
 • For Freedom museum - Ramskapellestraat 91 - 8300 Knokke-Heist
 • Gemeentehuis Alfred Verweeplein 1 - 8300 Knokke-Heist
 • Hairline Martine - Kursaalstraat 39 - 8301 Knokke-Heist
 • Happy-Feet - Gemeenteplein 34 - 8300 Knokke-Heist
 • Keurslager Decock - Alfred Verweeplein 2 - 8300 Knokke-Heist
 • Sociaal Huis - Kraaiennestplein 1 - 8301 Knokke-Heist
 • Zoete Polder - Hazegrasstraat 85 - 8300 Knokke-Heist

Bijentuinen

Het gaat al een tijdje slecht met de bijen. Ze zijn nochtans heel nuttig en een belangrijke schakel in de natuur. Helaas verdwijnen er de dag van vandaag tuinen, bermen, weilanden en akkers overal met bloemen met nectar. Om het probleem tegen te gaan creëerde Knokke-Heist 19 bloemenweiden die bevorderlijk zijn voor bijen, nuttige insecten en het milieu. In totaal zijn er 12 projectlocaties aangeduid die potentieel bezitten om verder ontwikkeld te worden in het kader van het algemeen bijenwelzijn. Wanneer bijen of andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden dan spreekt men van een foerageergebied. Deze figuur geeft voor elke deelgemeente de desbetreffende projectzones weer. In combinatie met het gemiddelde "foerageergebied" met een straal van 1.5 km. Dit toont aan dat Knokke-Heist een BIJzonder vriendelijke gemeente is.

Wil je graag de bijentuinen zien tijdens een wandeling of fietstocht? Ga dan snel naar onze wandelroutes. en onze fietsroutes.

Of download de folder “Help ons de bijen te helpen” met overzicht van de bijen-routes.

Vind je het ook zo fascinerend om te zien hoe bedrijvig de solitaire bijtjes aan het werk gaan? Staan er in je tuin bijenvriendelijke planten en struiken? Dan wordt het tijd om je eigen insectenhotel te maken!

Op de website van Week van de Bij vind je een leuke brochure "Maak zelf je bijenhuis" om aan de slag te gaan en een hotel te bouwen.

Meer info?