Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Meeuwen in Knokke-Heist

Meeuwen zijn typische kolonievogels. Traditioneel broeden ze samen in duingebieden en schorren. Ze voeden zich met mossels, kokkels, krabbetjes, visjes...

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. De meeuwen komen meer en meer in de stad broeden, omdat het aantal natuurlijke broedplaatsen vermindert. Omdat er geen andere open ruimte is, passen de meeuwen zich aan.

Enkele tips in een notendop om de ergernis en de overlast te beperken:

 • Relativeer de overlast. Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee en de kust.
 • Verjaag broedende meeuwen enkel op plaatsen waar ze overlast veroorzaken.
 • Voeder meeuwen niet! Dit doet de overlast toenemen.
 • Zorg dat de meeuwen niet aan het afval geraken.
 • Geef meeuwen zo weinig mogelijk kans om de vuilniszak open te pikken.
 • Zet het afval dus pas buiten op de dag van de inzameling en dit pas na 18.30u; bij voorkeur zelfs na zonsondergang (de inzameling start pas na 22u).
 • Voorkom nestvorming op daken. Betreed daarom regelmatig het dak!
 • Laat het dak overspannen met netconstructies. Hang de netten schuin om te verhinderen dat meeuwen ze als basis voor hun nest gebruiken.

Welke maatregelen neemt de gemeente Knokke-Heist?

 • Sinds 2021 werkt de gemeente samen met het Meeuwenteam van het Vogelopvangcentrum in Oostende. De mensen van het meeuwenteam behandelen de meldingen omtrent meeuwenoverlast. Ze sensibiliseren en informeren de burger en grijpen ook in waar nodig/mogelijk. Nestmateriaal kan verwijderd worden en meeuweneieren worden vervangen door nep-eieren.
  Een interventie vragen of melding doen van meeuwenoverlast kan via de knop "melding meeuwenoverlast" rechts bovenaan deze pagina.
 • De bevolking sensibiliseren zodat het samenleven met meeuwen aangenamer wordt.
 • Elk jaar opnieuw stuurt de dienst Milieu-Natuur per brief de vraag naar de (verhuur)agentschappen, gebouwenbeheerders, syndicussen en immobiliën van Knokke-Heist om op de gebouwen, die ze in beheer hebben, de nodige maatregelen te treffen voorkoming van nestvorming door meeuwen.
 • De inzameling van restafval op de zeedijk start gedurende de zomervakantie vroeger, waardoor het restafval sneller uit het straatbeeld zal verdwijnen en minder kans geeft aan de meeuwen om vuilniszakken open te pikken.
 • Er wordt geïnvesteerd in ondergrondse containers, zodat afval niet bereikbaar is voor meeuwen.
 • Het opleggen van bijkomende voorwaarden in bouwvergunningen met betrekking tot een verbeterde toegankelijkheid tot het dak.
 • Controle door de lokale politie en GAS-vaststellers op het voederverbod van vogels op het openbaar domein.

Melding meeuwennest - interventie meeuwenteam

Indien er, ondanks alle door u genomen maatregelen, toch nestvorming is door meeuwen op uw gebouwen, dan kunt u een informatieve melding doen of een interventie vragen om nestmateriaal te verwijderen. Gebruik hiervoor het online meldingsformulier via de knop "melding meeuwenoverlast" rechts bovenaan deze pagina.

De volgende gegevens zijn minimum nodig

 • het adres
 • toegankelijkheid van het gebouw
 • bereikbaarheid tot het nest
 • contactpersoon die toegang kan verlenen tot het dak.

Met deze gegevens kan het meeuwenteam doelgericht en efficiënt bij u langs te komen om u te informeren en eventueel het nestmateriaal te verwijderen.

Let wel, het meeuwenteam doet hiervoor enkel interventie wanneer de meeuwen nog niet met jongen zitten. In de praktijk is dit enkel in de maanden mei en juni (Meeuwen-kalender.pdf)!

Men kan de dienst milieu & natuur wel het hele jaar door contacteren met vragen over de meeuwen.

Help-de-meeuwen.JPG

Meer info?