Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Dieren en overlast van dieren

Duiven

Houden van duiven

Voor de toelating tot het houden van reisduiven dien je voorafgaandelijk een aanvraag in te dienen bij de Duivenliefhebbersbond, die de nodige stappen zal ondernemen bij onze gemeente.

Geringde duiven

Heb je een geringde duif gevonden, neem dan contact op met Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB).

Overlast door duiven

Enkele basismaatregelen kunnen overlast door duiven vermijden: natuurenbos.vlaanderen.be/schade-en-overlast/schade-door-jachtwild-beschermde-dieren/welk-dier-richtte-schade-aan#toc-duif.

Honden

Waar mogen honden los?

Op het strandgedeelte aan het Zoute, iets verder dan watersportclub Surfers Paradise en tot aan de Nederlandse grens. Daar mogen de honden de hele dag op het strand en mogen ze ook vrij rondlopen.

Honden mogen onder begeleiding loslopen buiten de bebouwde kom, wanneer ze zich bevinden op openbaar domein, waar geen verbod geldt.

Waar moeten honden aan de lijn?

In bossen en natuurgebieden moeten honden altijd aan de leiband. Dat is noodzakelijk om de rust in de natuur en voor de dieren te bewaren. In sommige omstandigheden zijn honden, zelfs aan de leiband, niet toegelaten. Dat is onder andere het geval in zones waar dieren grazen. Ook in het Zwin Natuur Park moeten honden aan de lijn.

Meer informatie op www.knokke-heist.be/preventie-en-veiligheid/preventie/honden.

Katten

Zwerfkatten

Zwerfkatten zijn katten die geen eigenaar hebben en die al een tijdje op straat leven. Ze zijn vaak mensenschuw en kunnen voor overlast zorgen, gaande van opengescheurde vuilniszakken tot lawaai- en geurhinder.

In de gemeente Knokke-Heist worden zwerfkatten gevangen door middel van speciale vangkooien. Ze worden overgebracht naar een dierenarts en worden gecontroleerd op ernstige ziekten door middel van een bloedtest. Indien de verwilderde kat in goede gezondheid verkeert, wordt de kat gecastreerd of gesteriliseerd. Ernstig zieke katten worden geëuthanaseerd. De behandelde katten worden nadien weer uitgezet op de plaats waar ze gevangen werden.

Het vangen van de katten en het nadien terugplaatsen, wordt uitgevoerd door leden van de vzw Knokke(n) voor Dieren, die de katjes geschikt voedsel geven en van de nodige beschutting voorzien. Deze dieren zijn vaak te herkennen door een knip in het oor.

Het zwerfkattenproject in Knokke-Heist loopt als sinds 2001. De eerste jaren werden er 100-200 katten behandeld per jaar. Vanaf 2006 worden er elk jaar een 50 à 60 behandeld.

Zijn er zwerfkatten in je buurt, dan kan je dit melden op onderstaande gemeentelijke dienst. Beschrijf duidelijk de locatie waar de katten zitten en vermeld je contactgegevens.

Ratten

Hoe voorkomen?

De beste bestrijding is preventie = beperken dat ratten voedsel, beschutting of water vinden.

Enkele tips:

  • Laat geen etensresten rondslingeren
  • Bewaar voedsel in gesloten verpakkingen, bewaardozen
  • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken
  • Voeder kippen en andere huisdieren niet overmatig, zorg dat er niets blijft liggen 's avonds
  • Vermijd langdurige voederopslag
  • Leg geen gekookte etensresten op de composthoop
  • Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel, bouwmaterialen, etc.)

 

Wie moet bruine ratten bestrijden?

De wetgeving bepaalt dat een particulier, op hun terrein inclusief de private grachten, moet zorgen voor de bestrijding van ongedierte. Op het openbaar domein staat de gemeente of de provincie in voor de bestrijding.

Hoe pak ik de bestrijding het best aan?

Bij een kleine populatie of als test kan je klemmen of vangkooien plaatsen. Deze zijn in de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke loopsporen.

Indien bovenstaande acties geen resultaat hebben kunt u met giftige lokazen bestrijden. Deze zijn te koop in de handel. Volg de richtlijnen van de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidsvoorschriften op de verpakking.

Vissen en verlof

Het Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor de zeevisserij en aquacultuur in Vlaanderen. De riviervisserij is een bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos.

Visverlof

Wil je vissen in de openbare wateren in Vlaanderen, dan heb je een visverlof nodig. Een visverlof is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Je kan je visverlof voor het volgende jaar al aanvragen vanaf 1 december.

De eigenaar of beheerder van een water kan lokale toegangsregels opleggen waardoor het vissen op bepaalde tijdstippen en plaatsen toch niet mogelijk is. In sommige wateren heb je ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen.

Hier is een overzichtskaart met de verschillende waterlopen en waterplassen en de eigenaars en beheerders in de gemeente.

Vossen

Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de schade op te volgen en op Vlaams niveau bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek organiseert de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop elk schadegeval door de vos kan genoteerd worden.

Wespenverdelging

Je hebt een wespennest. Wat nu? U kunt een interventie vragen van de brandweer.

Let op, meld alleen hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten. Het lijkt misschien niet zo, maar wespen zijn erg nuttige dieren. Ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Ze zijn ergens dus ook bondgenoten van de mens.

Het verdelgen van een wespennest kan meestal enkel d.m.v. een gif in de opening van de wespennest te spuiten. Dit product is niet enkel giftig voor wespen, maar ook voor andere levende organismen (o.a. voor vissen).

Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt? Help ons dan om geen gif in het milieu te verspreiden door de wespennesten niet te laten verdelgen. Nesten van bijen of hommels zullen we trouwens nooit verdelgen. Vergeet niet: de brandweer is er voor mens, dier én milieu.

Aziatische hoornaar

Help mee uit te kijken naar de Aziatische hoornaar in je tuin, tijdens wandelingen, in parken, bossen, wegbermen, ... Deze figuur kan je helpen om de Aziatische hoornaar te identificeren. Uitgebreide beschrijvingen en verschilpunten met gelijkende insectensoorten zijn te vinden op de herkenningspagina van Vespawatch en op deze herkenningsfiche.

Zie je een Aziatische hoornaar of een nest, probeer dan een foto te maken en maak een melding op www.vespawatch.be. Hoe je dit doet is uitgelegd in een video. Die vind je op de E-learning pagina van het Vlaams Bijeninstituut vzw (Vespawatch).

Meer informatie

Marterachtigen

De meest voorkomende marterachtigen zijn steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn. Het zijn slimme roofdieren die graag dicht bij mensen wonen. Met hun opstaande oortjes en dikke vacht zien ze er heel aaibaar uit. Marterachtigen zijn bovendien nuttige diertjes: ze helpen muizen- en rattenplagen te voorkomen.

Meer info? Download de folder over marters en co of surf naar www.steenmarter.be

Meer info?