Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Dieren en overlast van dieren

Duiven

Houden van duiven

Voor de toelating tot het houden van reisduiven dien je voorafgaandelijk een aanvraag in te dienen bij de Duivenliefhebbersbond, die de nodige stappen zal ondernemen bij onze gemeente.

Geringde duiven

Heb je een geringde duif gevonden, neem dan contact op met Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB).

Overlast door duiven

Ondervind je overlast van duiven, neem dan contact op met de gemeentelijke dienst milieu-natuur. Zij kunnen je tips geven over hoe vogels te weren van je eigendom.

Honden

Waar mogen honden los?

Op het strandgedeelte aan het Zoute, iets verder dan watersportclub Surfers Paradise en tot aan de Nederlandse grens. Daar mogen de honden de hele dag op het strand en mogen ze ook vrij rondlopen.

Honden mogen onder begeleiding loslopen buiten de bebouwde kom, wanneer ze zich bevinden op openbaar domein, waar geen verbod geldt.

Waar moeten honden aan de lijn?

In bossen en natuurgebieden moeten honden altijd aan de leiband. Dat is noodzakelijk om de rust in de natuur en voor de dieren te bewaren. In sommige omstandigheden zijn honden, zelfs aan de leiband, niet toegelaten. Dat is onder andere het geval in zones waar dieren grazen. Ook in het Zwin Natuur Park moeten honden aan de lijn.

Katten

Zwerfkatten

Zwerfkatten zijn katten die geen eigenaar hebben en die al een tijdje op straat leven. Ze zijn vaak mensenschuw en kunnen voor overlast zorgen, gaande van opengescheurde vuilniszakken tot lawaai- en geurhinder.

In de gemeente Knokke-Heist worden zwerfkatten gevangen door middel van speciale vangkooien. Ze worden overgebracht naar een dierenarts en worden gecontroleerd op ernstige ziekten door middel van een bloedtest. Indien de verwilderde kat in goede gezondheid verkeert, wordt de kat gecastreerd of gesteriliseerd. Ernstig zieke katten worden geëuthanaseerd. De behandelde katten worden nadien weer uitgezet op de plaats waar ze gevangen werden.

Het vangen van de katten en het nadien terugplaatsen, wordt uitgevoerd door leden van de vzw Knokke(n) voor Dieren, die de katjes geschikt voedsel geven en van de nodige beschutting voorzien. Deze dieren zijn vaak te herkennen door een knip in het oor.

Het zwerfkattenproject in Knokke-Heist loopt als sinds 2001. De eerste jaren werden er 100-200 katten behandeld per jaar. Vanaf 2006 worden er elk jaar een 50 à 60 behandeld.

Zijn er zwerfkatten in je buurt, dan kan je dit melden op onderstaande gemeentelijke dienst. Beschrijf duidelijk de locatie waar de katten zitten en vermeld je contactgegevens.

Ratten

Hoe voorkomen?

De beste bestrijding is preventie = beperken dat ratten voedsel, beschutting of water vinden.

Enkele tips:

 • Laat geen etensresten rondslingeren
 • Bewaar voedsel in gesloten verpakkingen, bewaardozen
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken
 • Voeder kippen en andere huisdieren niet overmatig, zorg dat er niets blijft liggen 's avonds
 • Vermijd langdurige voederopslag
 • Leg geen gekookte etensresten op de composthoop
 • Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel, bouwmaterialen, etc.)

 

Wie moet bruine ratten bestrijden?

De wetgeving bepaalt dat een particulier, op hun terrein inclusief de private grachten, moet zorgen voor de bestrijding van ongedierte. Op het openbaar domein staat de gemeente of de provincie in voor de bestrijding.

Hoe pak ik de bestrijding het best aan?

Bij een kleine populatie of als test kan je klemmen of vangkooien plaatsen. Deze zijn in de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke loopsporen.

Indien bovenstaande acties geen resultaat hebben kunt u met giftige lokazen bestrijden. Deze zijn te koop in de handel. Volg de richtlijnen van de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidsvoorschriften op de verpakking.

STEENMARTER

steenmarter1

Ooit was de Steenmarter een erg zeldzaam dier. Ze werden massaal vervolgd en waren ook vrij kieskeurig in de keuze voor hun leefgebied. Die situatie is recent veranderd door de opkomst van een nieuw 'type' steenmarter, dat zich helemaal heeft aangepast aan de menselijke omgeving.

Het gevolg is dat de Steenmarter geleidelijk aan West-Europa terug veroverd heeft als leefgebied. Ze leven nu niet enkel op het platteland in verlaten schuurtjes, maar ook in woonwijken en zelfs het centrum van steden. Daar eten ze grote hoeveelheden ratten en muizen.

Toch is het niet enkel positief nieuws. Steenmarters kunnen voor geluidsoverlast zorgen en durven daken, isolatie of auto-onderdelen beschadigen. Soms belagen ze zelfs je kippen of kleine huisdieren als cavia’s en konijnen. Gelukkig bestaan er maatregelen die samenleven met Steenmarters aangenamer maken.

Steenmarters in huis

Steenmarters zoeken droge besloten plekjes om overdag te slapen en zich voort te planten. In Zuid-Europa is dat in rotsspleten en holle bomen, in ons klimaat zijn dat dikwijls gebouwen. Zowel verlaten schuurtjes als modernere huizen komen in aanmerking. Een Steenmarter die gewoon een tukje komt doen, valt dikwijls niet eens op, maar een vrouwtje met een aantal opgroeiende jongen kan een huiseigenaar tot wanhoop drijven.
De problemen voor een huiseigenaar zijn onder te verdelen in drie categorieën:
1. lawaaihinder
2. geurhinder
3. schade

De grootste schade treedt op als het (deel van het) huis verlaten is of weinig bezocht. De rust is ideaal voor de marter en de problemen worden door de eigenaar niet snel genoeg gedetecteerd waardoor de schade uit de hand kan lopen.

Lawaaihinder

 Een Steenmarter weegt zo'n anderhalve kilo, maar als hij rondhuppelt op een zolder lijkt het wel of er een inbreker rondloopt. Een familie opgroeiende jongen speelt ook, ze duikelen over elkaar, maken veel gestommel en sprinten heen en weer. Als ze jong zijn komen daar piepgeluiden bij maar als ze anderhalve maand oud zijn ook gekrijs. Kortom, met een familie marters boven de slaapkamer komt er van nachtrust niet veel meer in huis. In andere gevallen zit de familie in een schuurtje of houtstapel, en zijn mensen gerustgesteld als ze horen waar het lawaai vandaan komt.

Geurhinder

 Steenmarters nemen prooien mee voor hun jongen, die worden niet steeds (volledig) opgegeten en dat kan voor geurhinder zorgen. Daarnaast produceren ze ook uitwerpselen die soms heel gelocaliseerd worden gedeponeerd in een latrine, maar ook verspreid. Een marter heeft latrines in zijn territorium, maar ook vlakbij zijn slaaplaats, en dat kan een zolder zijn. Over het algemeen veroorzaakt zo'n latrine iets minder geurlast dan de prooien, maar na verloop van tijd kan ook deze gaan ruiken.

Schade

In zeldzame gevallen kan een Steenmarter flinke schade toebrengen aan bijvoorbeeld dakisolatie, onderdak, isolatie van verwarmingsbuizen en electriciteitskabels etc... Dakisolatie wordt meestal beschadigd doordat de marter probeert op de steenwol te lopen en er hier en daar door zakt. De nieuswgierige dieren knabbelen ook aan vanalles wat zacht is. Dat kan gezien worden als speels gedrag, maar het zorgt voor schade aan bekabeling.
Door de latrines kan schade ontstaan aan vloer, of voorwerpen waar de latrine op is gelegd. Ook de urine veroorzaakt schade.
Zeldzaam maar heel vervelend is het graven in zachte dakbedekkingen zoals rieten daken en groendaken.

Opening afsluiten

Nadat vastgesteld is dat een steenmarter het huis bewoont, moet zo snel mogelijk de toegang worden afgesloten. Dat kan soms heel makkelijk en soms is het bijna onmogelijk.

1. een of enkele openingen in een verder goed afgesloten huis.
Soms is er slechts één opening, een enkele losliggende pan, een ontbrekende steen in een muur of net onder een nok, een plank die net te kort is. Deze opening maak je dicht met 'nertsengaas', stevige metalen gaas met openingen van ongeveer 2x2 cm. Gewoon kippengaas of polyurethaanschuim is geen duurzame oplossing.
Als je niet direct weet waar de marter binnen- of buitenkomt, is een mogelijke oplossing een aantal mensen buiten laten kijken, terwijl iemand binnen de marter buiten jaagt (de ruimte betreden met veel lawaai, kloppen,...).
Om te weten of een marter de opening gebruikt, kan een takje in het gat duidelijkheid brengen. Is het er na een nacht uitgeduwd, dan weet je zeker dat de marter het gebruikt. Maak de opening enkel dicht als de marter buiten is, dus 's nachts of na verjagen.

2. Veel openingen (oud dak, losse pannen). Hier is de oplossing minder simpel. Ultrasoontoestellen en martersprays helpen niet of slechts tijdelijk. Soms is het een oplossing om ervoor te zorgen dat de marter het dak niet kan bereiken (weghalen klimplant, schutting,...) omdat ze niet graag langs een hoge muur naar omhoog en beneden klimmen. Indien dat allemaal niet werkt, is advies van een dakwerker nodig.
Als de openingen kunnen afgesloten worden, sluit ze dan af op één na. Die ene mag enkel afgesloten worden als er geen marters meer in huis zijn.

Gat onbereikbaar maken

Soms kan het gat enkel bereikt worden door klimhulpmiddelen als een struik, schutting, regenpijp met veel beugels, klimplant, diepe voegen etc... Het is aan een expert om te bepalen waar de oorzaak ligt, maar een boom snoeien, klilmplant weghalen, een muur bijvoegen, kan geen kwaad. Soms wordt een plastic plaat onder of rond het gat aangebracht (1 meter breed), zodat de marter nog wel uit het gat kan springen, maar en niet meer in kan. Ook een kraag of manchet rond een regenpijp of boom (op minstens 1,5m hoogte) of een plastic plaat loodrecht op een muur kunnen helpen. Maak die breed genoeg en 45° naar beneden gericht, marters zijn acrobaten.

Het wordt moeilijker als een aanbouw wordt gebruikt om te klimmen als een afdak, pergola, garage etc...

Hoogspanningsdraad

Als er veel openingen zijn of het betreft een rieten dak, is het mogelijk om met hoogspanningsdraad de marters weg te houden.

Nertsendraad/gaas op groendak

Heel zelden wordt gegraven in een groendak. De eenvoudigste oplossing is een stevige gaas aanbrengen op het substraat, kippengaas kan, maar is mogelijk te licht van structuur. Zekerder is martergaas (nertsendraad), maar dat is duurder.

VISSEN EN VISVERLOF

vliegvissen

Het Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor de zeevisserij en aquacultuur in Vlaanderen. De riviervisserij is een bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos.

Visverlof

Wil je vissen in de openbare wateren in Vlaanderen, dan heb je een visverlof nodig. Een visverlof is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Je kan je visverlof voor het volgende jaar al aanvragen vanaf 1 december.

Voor meer informatie over een visverlof, surf naar volgende pagina:

http://www.knokke-heist.be/visverlof

https://www.natuurenbos.be/visverlof

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/wetgeving

De eigenaar of beheerder van een water kan lokale toegangsregels opleggen waardoor het vissen op bepaalde tijdstippen en plaatsen toch niet mogelijk is. In sommige wateren heb je ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen (https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/gegevens-van-de-eigenaar)..

Hieronder een overzichtskaart met de verschillende waterlopen en waterplassen en de eigenaars en beheerders in de gemeente
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PLr4zQdLi38gJDkJ9iMwHzWX6Cx2Fq6C&usp=sharing

 

VOGELS en VOEDEREN

voederen vogels

De gemeente ontvangt geregeld meldingen over bewoners, die (dagelijks) vogels voederen zowel op het openbaar domein als thuis in de tuin of op balkon of op daken van aanpalende gebouwen. De meeste mensen doen dit natuurlijk met de beste bedoelingen. Echter door het (verkeerd) voederen kan u wel overlast veroorzaken.

De gemeente Knokke-Heist roept op bij het voederen van vogels rekening te houden met zowel de vogels als met de buren.

Het voederen van vogels op het openbaar domein is verboden (artikel 56 van de algemene politieverordening, https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening). Voederen op een terrein of dak zonder de toestemming van de eigenaar is natuurlijk ook niet toegestaan.

Als je vogels voedert, doe dit dan op eigen terrein en niet op het openbaar domein of bijv. bij de buren. En hou rekening met onderstaande tips.

Let op, vogels voederen op eigen terrein is ook verboden wanneer:

 • dit ratten aantrekt
 • het openbaar domein wordt vervuild
 • er overlast veroorzaakt wordt
 • de openbaar orde en rust wordt verstoord
 • een onveilige of ongezonde situatie in de hand wordt gewerkt

 

Ondervindt u zelf last van iemand die vogels voedert, hou dan rekening met het volgende. Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met de buur en maak afspraken.

Voeder geen vogels op openbaar domein

De algemene politieverordening (https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening) meldt dat het verboden is om vogels te voederen op het openbaar domein.

Dit verbod is er vooral omdat het voederen schadelijk kan zijn voor de dieren. De dieren worden lui en afhankelijk van mensen. Ze zoeken dus zelf niet meer naar voedsel. Bepaalde populaties worden te groot omdat ze gemakkelijk aan voedsel geraken. Deze populaties verdrijven andere wilde soorten en verstoren zo het ecologische evenwicht. Het meeste voedsel dat de mensen geven aan de dieren is niet aangepast en veroorzaakt een onevenwicht in het dieet van het dier. Droog brood kan verstoppingen veroorzaken. Nat brood (brood dat in het water terecht komt) zwelt dan weer op. De maag is als het ware gevuld, maar eigenlijk zit er bijna niets in. De dieren raken uitgeput en zijn meer vatbaar voor ziektes. Andere soorten eten dan nagenoeg alles op en worden zwaarlijvig. Ze kunnen minder zorg dragen voor zichzelf en hun nageslacht.

Voedsel dat niet opgegeten wordt, zorgt voor extra nutriënten in de omgeving. Dit overschot kan beginnen rotten of leiden tot eutrofiëring (toename en aanrijking van nutriënten) van het water. In het water kan dit leiden tot overmatige algengroei en die verbruiken alle zuurstofgas in het water. Dit leidt dan weer tot sterfte bij vissen of andere waterdieren.

Ook bacteriën worden aangetrokken door die voedseloverschotten. Eén daarvan is de bacterie die botulisme veroorzaakt. Die bacterie scheidt in een zuurstofarme omgeving bepaalde gifstoffen af, die schadelijk zijn voor de dieren. Die gifstoffen kunnen zich gemakkelijk via het water verspreiden en komen zo ook in bijv. broodstukjes in het water terecht.

Rottingsprocessen, bacteriën en zuurstofarme waters zorgen voor geurhinder.

Het voederen leidt tot meer duiven en de bijhorende uitwerpselen. Gebouwen worden aangetast door uitwerpselen die zuur zijn door de consumptie van ongeschikt voedsel.

Ook andere dieren worden aangetrokken door het voedsel. Grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen in openbare ruimtes. Dat (rottend) brood, ongeschikt voor consumptie door vogels, trekt ratten aan.

Voeder dus zeker geen eenden, ganzen, duiven, kraaien, meeuwen, ... op het openbaar domein en doe dit ook niet thuis.

Vogels voederen in de tuin

Bovenstaande redenen om het voederen op het openbaar domein te verbieden kunnen vermeden worden door op een aangepaste manier de kleinere vogels in je eigen tuin te voederen.

Hoe voeder je de vogels in je tuin?

 • Focus vooral op de kleinere (zang)vogels, zoals mezen, mussen, vinken, merels, lijsters, Winterkoninkje, Roodborstje, Heggenmus, ...
 • Maak gebruik van voederplanken, voedersilo's, ... die bedoeld zijn voor deze vogels.
 • Kies het juiste voedsel voor deze vogels. Het voedsel (zaden, wormen, vetten, noten, ...) verschilt per soort en per jaargetijde.
 • Zorg ook voor water (drinken en wassen).
 • Vermijd het gebruik van plastiek, netjes, verpakkingen, ... die achter kunnen blijven in de tuin.
 • https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-voeder-je-de-vogels-je-tuin
 • https://vogelbescherming.be/node/260
 • Voeder steeds op een manier dat je geen overlast veroorzaakt naar je buren.

WESPEN

wesp

Wespenverdelging

Je hebt een wespennest en je wilt het laten verdelgen door de brandweer (https://www.zone1.be/contact/)?
Via volgende link kunt u interventie vragen van de brandweer: https://www.zone1.be/aanvraag-interventie-wespenverdelging/.

Let op, meld alleen hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten. Het lijkt misschien niet zo, maar wespen zijn erg nuttige dieren. Ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Ze zijn ergens dus ook bondgenoten van de mens.

Het verdelgen van een wespennest kan meestal enkel d.m.v. een gif in de opening van de wespennest te spuiten. Dit product is niet enkel giftig voor wespen, maar ook voor andere levende organismen (o.a. voor vissen).

Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt? Help ons dan om geen gif in het milieu te verspreiden door de wespennesten, die niet hinderlijk zijn, niet te laten verdelgen.

Nesten van bijen of hommels zullen we trouwens nooit verdelgen. Vergeet niet: de brandweer is er voor mens, dier én milieu.

Kostprijs: voor het verdelgen van een wespennest betaal je 48,40 euro. De betaling gebeurt ter plaatse via Bancontact. Uitzondering: voor de inwoners van gemeente Knokke-Heist is de interventie gratis, omdat de gemeente de kost van de interventie draagt.

Meer informatie vind je:

in deze brochure: Brochure_wespen-Zone1.pdf.

Aziatische hoornaar

Sinds augustus-september 2020 is de Aziatische hoornaar op 4 verschillende locaties gespot in Knokke-Heist.

Dit is verontrustend. In het najaar worden immers de koninginnen geboren en dit kan leiden tot een exponentiële groei van de populatie. Dit willen we zeker vermijden.

We moeten dus die nesten kunnen lokaliseren met als doel om die nesten te vernietigen. De gemeente Knokke-Heist roept daarom de hulp van zowel inwoners, 2de verblijvers en bezoekers om mee te helpen zoeken naar de Aziatische hoornaar.

Help mee uit te kijken naar de Aziatische hoornaar in je tuin, tijdens wandelingen, in parken, bossen, wegbermen, ... Onderstaande figuur kan je helpen om de Aziatische hoornaar te identificeren.

hoornaar versus bij en wesp

Zie je deze soort, probeer een foto te maken en stuur deze op naar bijen@knokke-heist.be.

Vermeld hierbij minstens volgende informatie:

 • Voeg een foto toe
 • exacte locatie (naargelang de locatie kan dit op verschillende manieren beschreven worden): adres; straat ter hoogte van huisnummer; naam van bos, park, ...; langs de wegberm van straat
 • in welke richting vliegt de hoornaar
 • gedrag van insect: jagend bij bijenkorf; nectar drinkend op een bloem; nabij hout; nabij water; vliegend en naar waar vliegend; dood; gevangen
 • vermeld ook datum en uur van de waarneming