Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Vogelgriep

Voor de periode van 1 april 2023 t.e.m. 31 maart 2024 werkt Knokke-Heist, net zoals 5 andere kustgemeenten, samen met het Vogelopvangcentrum (VOC) Oostende om een eventuele vogelgriepuitbraak aan te pakken. Dit samenwerkingsverband tussen het VOC en de betrokken kustgemeenten zorgt voor een efficiënt ziektebeheer en minimaliseert de overlast voor de burger en eventuele gevolgen voor de volksgezondheid.

Het VOC is 7 dagen op 7 bereikbaar via de vogelgriepinterventielijn 0465 00 52 31. 

Vogelgriep 
Tijdens de zomer van 2022 kregen Knokke-Heist en de andere kustgemeenten heel wat meldingen binnen van zieke vogels. Het vogelgriepvirus verspreidde zich onder de wilde vogels aan de kust wat leidde tot grote sterfte onder de o.a. sternen en meeuwen. Ook dit jaar lopen de besmettingen opnieuw op, nu voornamelijk bij de (kok)meeuwen. Met het broedseizoen voor de deur wil dat zeggen dat de komende maanden terug erg veel vogels ziek kunnen worden en dood zullen gaan. Traditioneel is de zomer ook de drukste periode aan de kust met veel inwoners, toeristen en tweedeverblijvers. Knokke-Heist roept daarom op om zeer waakzaam te zijn en contact met zieke, wilde vogels te vermijden. Het vogelgriepvirus kan namelijk op termijn via mutatie overgaan op de mens en zo een risico voor de volksgezondheid vormen. Hou ook je huisdieren op afstand van zieke en dode vogels. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat ondertussen ook al vossen die besmette vogels hebben verschalkt, drager zijn van het H5-virus.  

Wat doen als je een dode/zieke vogel ziet? 

a.  Dode vogel 
Vind je een dode vogel op je eigen privé-eigendom, dan dien je die zelf te verwijderen. Neem echter eerst gratis contact op met het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, via 0800 99 777. Het Agentschap kan namelijk beslissen de vogel op te halen voor onderzoek. Is dit niet het geval, ruim de vogel dan zelf zo snel mogelijk op. Gebruik wegwerphandschoenen en stop de vogel in een afgesloten plastiek (vuilnis)zak. Vermijd contact met de huid. 
Bevindt de vogel zich op het openbaar domein (op straat, op het strand, …), bel dan het VOC via de vogelgriepinterventielijn 0465 00 52 31. Raak de vogel niet zelf aan. 

Vogelgriep

b. Zieke vogel 
Leeft de vogel nog maar vertoont het ziekteverschijnselen? Neem dan afhankelijk van de locatie contact op met het VOC, de strandredder of de brandweer: 

  • Vraag hulp aan de dichtstbijzijnde strandredder als je een zieke vogel op het strand aantreft. Raak het dier niet zelf aan. Is de reddingspost gesloten? Neem dan contact op met het VOC via de vogelgrieplijn 0465 00 52 31. 
  • Bevindt het zieke dier zich toegankelijk langs straat of ergens anders op het openbaar domein, neem dan contact op met het VOC via de vogelgrieplijn 0465 00 52 31. Raak ook hier de vogel niet aan. 

Vertoont de vogel geen ziekteverschijnselen? Laat het dier dan en onderneem niets.  Gaat het om een jonge vogel die nog niet goed kan vliegen en hierdoor vast komt te zitten? Neem dan contact op met de brandweer.

Het gemeentebestuur wil graag alle burgers bedanken voor hun verscherpte aandacht en het volgen van dit stappenplan. Zie je een toerist of mede-inwoner aanstalten maken om toch een dier aan te raken? Wijs hen dan vriendelijk op de gevaren. Zo weren we samen het vogelgriepvirus uit Knokke-Heist! 

Meer info?