Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Afschrikkanon dieren

Toelating voor het gebruik van veldkanonnen

De algemene politieverordening (artikel 37) meldt dat er een toelating dient aangevraagd te worden om veldkanonnen, vogelschrikkanonnen, alarmkanonnen en dergelijke te gebruiken. Dit geldt ook in het kader van professionele landbouwactiviteiten.

 • §1. Het gebruik van alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten om dieren af te schrikken, of naar aanleiding van feestelijkheden, is enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit.
 • §2. De aanvraag gebeurt minimum 2 weken voor aanvang van het gebruik van de alarmkanonnen. De aanvraag vermeldt de reden van de noodzaak en de duur van het gebruik.
 • §3. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd. De minimale voorwaarden zijn:
  • het alarmkanon moet geplaatst op een minimale afstand van 100 meter tot de dichtst bijgelegen woning;
  • vogelschrikkanonnen zijn enkel toegestaan tussen 8 uur en 22 uur en enkel met een maximum van 6 knallen per uur;
  • vreugdeschoten zijn enkel toegestaan tussen 8 uur en 22 uur.

Om een toelating aan te vragen, neem contact op met dienst Klimaat, milieu & natuur en vermeldt in de aanvraag volgende gegevens:

 • naam
 • adres
 • aantal kanonnen
 • locatie(s) van de kanonnen (vermeld de kadastrale percelen of voeg een kaartje toe)
 • teelt
 • periode voor het gebruik van het kanon
 • motivatie voor het gebruik van het kanon

Meer info?