Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Afschrikkanon dieren

Kanonnen in de landbouw en bij feesten

Afschrikkanonnen, schrikkanonnen, vogelschrikkanonnen, veldkanonnen, alarmkanonnen, ... zijn alle synoniemen voor kanonnen, die op basis van gas of luchtdruk luide knallen veroorzaken.

Dergelijke kanonnen worden meestal ingezet om dieren (meestal vogels) te verjagen ter bescherming van de (pas ingezaaide) teelten. Naargelang de teelt kan dit toegepast worden in de lente, zomer en ook voor een stuk in de herfst.

Soms worden deze kanonnen ook gebruikt naar aanleiding van feestelijkheden.

 

Toelating voor het gebruik van veldkanonnen

Onderstaande wetgeving meldt dat er een toelating dient aangevraagd te worden om dergelijke kanon te gebruik. Dit geldt ook in het kader van professionele landbouwactiviteiten.

Om een toelating aan te vragen, neem contact op met dienst Milieu, Natuur en Landbouw en vermeldt in de aanvraag volgende gegevens:

 • naam
 • adres
 • aantal kanonnen
 • locatie(s) van de kanonnen (vermeld de kadastrale percelen of voeg een kaartje toe)
 • teelt
 • periode voor het gebruik van het kanon
 • motivatie voor het gebruik van het kanon

 

Wetgeving

Er is geen federale en geen gewestelijke reglementering op het gebruik van deze kanonnen.

De gemeente Knokke-Heist heeft rond het gebruik van deze kanonnen wel een bepaling opgenomen onder artikel 37 en artikel 37 in de Algemene Politieverordening (https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening).

Artikel 37

 • §1. Het gebruik van alarmkanonnen of gelijkaardige apparaten om dieren af te schrikken, of naar aanleiding van feestelijkheden, is enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit.
 • §2. De aanvraag gebeurt minimum 2 weken voor aanvang van het gebruik van de alarmkanonnen.
  • De aanvraag vermeldt de reden van de noodzaak en de duur van het gebruik.
 • §3. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd. De minimale voorwaarden zijn:
  • het alarmkanon moet geplaatst op een minimale afstand van 100 meter tot de dichtst bijgelegen woning;
  • vogelafschrikkanonnen zijn enkel toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang en enkel met een maximum van 6 knallen per uur;
  • vreugdeschoten zijn enkel toegestaan tussen 8 uur en 22 uur.

 

Artikel 38

 • §1. Een politieambtenaar kan, ambtshalve en op risico en kosten van de bewoner, de eigenaar en/of de verantwoordelijke, elk alarm doen ophouden dat buurtlawaai veroorzaakt en zich aan de buitenkant van het gebouw bevindt.
 • §2. Een politieambtenaar of een agent van politie kan, ambtshalve en op risico en kosten van de eigenaar van het voertuig, het autoalarm dat buurtlawaai veroorzaakt doen ophouden en/of het voertuig overbrengen naar een veilige plaats, ter voorkoming van diefstal.