Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Landbouwschade

Nieuwe werking sinds 2021

Sinds 2021 moeten landbouwers zelf hun schade melden (online of op papier) en aantonen aan het Rampenfonds. De gemeentes kunnen dit dus niet meer doen voor de landbouwer.

De schade moet worden aangetoond adhv foto’s, facturen, weegbonnen, vaststellingen van door de landbouwer aangestelde experts.

Er kan nog steeds beroep gedaan worden op de schattingscommissie maar de zelf verzamelde bewijsstukken zouden moeten voldoen om de schade aan te tonen.
Het belangrijkst is dus om zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal van de schade te verzamelen. Om dit volledig en correct te laten verlopen wordt aangeraden een externe expert in te schakelen.

In de erkenningsprocedure als ramp is er een verschil tussen:

 • schade melden zodat het Vlaams Rampenfonds het schadelijk weersverschijnsel eventueel als ramp kan erkennen
 • een aanvraag indienen voor een schadevergoeding nadat een schadelijk weersfenomeen erkend werd als ramp (zie aanvraagprocedure particulieren of aanvraagprocedure ondernemers op de website).

Schade melden:

 • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds.
 • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.
 • Het Vlaams Rampenfonds starteen onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.
  • Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen.
  • Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.
 • Hoe melden?
  • Online via het e-loket
  • Op papier via het meldingsformulier (te downloaden op de website)

Een aanvraag indienen voor een schadevergoeding: (procedure)

Als een natuurramp erkend is door de Vlaamse Regering en u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen bij het Rampenfonds. Volgende documenten zijn vereist.

 • De statuten en eventuele wijzigingen voor een rechtspersoon een volmacht of bewijs van hoedanigheid wanneer een gemachtigde optreedt voor de schadelijder
 • Een kopie van de verzekeringspolis, een gedetailleerd attest van tussenkomst of een attest van niet-tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij
 • Een gedetailleerde beschrijving, raming en bewijsstukken van de geleden schade. De schade die u niet in uw aanvraag vermeld hebt, zal niet vergoed worden, ook al meldt u die schade achteraf aan de expert van het Vlaams Rampenfonds bij zijn bezoek ter plaatse. Opgelet! Het Vlaams Rampenfonds verleent geen tussenkomst in de erelonen en de kosten van deskundige die u zelf aanstelt.
 • Een gedetailleerd fotoverslag dat de aard en de omvang van de schade duidelijk in beeld brengt.
 • Voeg extra documenten toe bij schade aan constructies, voertuigen, onroerende goederen, bosaanplantingen, teelten en oogst
 • Surf naar het e-loket en dien uw aanvraag in
 •  

Enkele vragen beantwoord

Landbouwers moeten rechtstreeks naar Rampenfonds?

 • Inderdaad. Eerst om hun schade te melden.
 • Daarna om eventueel schadevergoeding aan te vragen indien de situatie als ramp werd erkend.

 

Wie niet verzekerd is, kan niet van het Rampenfonds trekken?

 • Men moet inderdaad een verzekeringspolis kunnen voorleggen bij de procedure om schadevergoeding te vragen.

 

Bestaat de Schattingscommissie nu nog of niet?

 • Ja, deze bestaat nog.

 

Is de Schattingscommissie noodzakelijk als bewijs?

 • Nee het is niet noodzakelijk.

 

Is de Schattingscommissie nog nuttig?

 • Het kan nuttig zijn als bijkomend bewijs maar alle schade zou voldoende aangetoond moeten worden met zelf aangeleverde bewijsstukken (foto's, weegbonnen, facturen, vaststellingen door externe experts)

 

Is het gelinkt aan de verzekering?

 • Voor gewone schade doet men beroep op hun verzekeraar.
 • Bij een erkende ramp kan men enkel beroep doen op het Rampenfonds indien men voldoende verzekerd is. Maar voor alle vragen rond de nieuwe werking kan de landbouwer zelf rechtstreeks terecht bij het rampenfonds. tel. 02 553 50 10 en mail rampenfonds@vlaanderen.be.

 

In ieder geval moet de landbouwer via het loket Vlaams Rampenfonds zelf de melding doen. Ramp of geen ramp. Klopt dit?

 • Ja. Sowieso moeten ze zelf hun schade melden via online loket of op papier. De gemeente kan en mag dit niet doen voor een landbouwer. Het is adhv de totalen van ingediende schadedossiers dat men beslist of het in aanmerking komt om als ramp erkend te worden. Nadien dan, indien erkend als ramp, doet men hun aanvragen van schadevergoeding aan rampenfonds.

Meer info?