Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Landbouwschade

Belangrijk is dat de schade voldoende op voorhand wordt gemeld. De schattingscommissie bevat immers ook leden van buiten de gemeente Knokke-Heist. Deze personen moeten immers ook de kans krijgen om langs te komen. Binnen de 5 dagen de schattingscommissie ter plaatse sturen is dus niet mogelijk.

Bij vaststelling van schade door de gemeentelijke schattingscommissie wordt een "PROCES-VERBAAL TOT VASTSTELLING VAN SCHADE AAN TEELTEN" opgesteld.

U, als landbouwer, kan ons alvast helpen om de nodige gegevens voor dit proces-verbaal in te vullen.

Gelieve dus volgende gegevens zeker te vermelden bij de melding van de landbouwschade:

 • Naam & voornaam
 • Adres van de bedrijfszetel (dit kan ook een adres buiten Knokke-Heist zijn)
 • Totale oppervlakte van het bedrijf (uitgedrukt in hectare)
 • Telefoonnummer en/of e-mail
 • Producentennummer
 • Oorzaak van de schade
 • Datum/periode wanneer de schade ontstaan is
 • Per getroffen teelt wordt vermeld:
  • nummer van perceel volgens de oppervlakteaangifte (dit nummer wordt soms ook volgnummer genoemd en bestaat uit het jaar van de verzamelaanvraag en het nummer van het perceel; het perceel moet binnen de gemeente Knokke-Heist liggen)
  • soort teelt
  • oppervlakte van het perceel (uitgedrukt in hectare)
  • schatting van het inkomstenverlies