Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Modder op de weg

Modder op de weg = slipgevaar

Tijdens het oogstseizoen voor aardappelen, maïs, bieten, ... (voornamelijk in het najaar), maar ook door bouw- en wegenwerken kunnen de wegen bevuild geraken met modder. Dit zorgt voor gladheid en onveilige situaties.

Zowel de gemeente Knokke-Heist als de lokale politie roepen alle weggebruikers op hun rijstijl aan te passen op vervuilde wegen. Wees, als bestuurder, je goed bewust van het slipgevaar. Zeker als het regent pas je beter je rijstijl aan. Breng je eigen veiligheid en die van de andere weggebruikers niet in gevaar.

Gevaarlijke verkeerssituatie kunnen steeds gemeld worden bij de lokale politie 050 619 600.

Verkeersborden voor landbouwers

Om de weggebruiker te waarschuwen voor het gevaar van gladheid, kunnen landbouwers zogenaamde modderborden plaatsen.

Is het niet mogelijk de weg meteen te reinigen, dan plaatst de vervuiler een verkeersbord om de andere weggebruikers te waarschuwen voor de verkeersonveilige situatie. De vervuiler kan de borden tijdens de openingsuren telefonisch aanvragen en daarna ophalen bij het meldpunt.

  • Meldpunt Knokke-Heist
    • ’t Walletje 104, 8300 Knokke-Heist
    • T 050 619 640
  • Meldpunt Damme
    • Dorpsstraat 120, 8340 Damme
    • T 050 619 690

Meer info?