Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Wegwerpplastic

Draagtassen voor eenmalig gebruik

Waarom dit verbod?

Lichte plastic draagtassen komen vaak in het zwerfvuil terecht. Nochtans kunt u ze gemakkelijk vervangen door herbruikbare draagtassen. Daarom verplicht Europa de lidstaten het gebruik van lichte plastic zakken voor eenmalig gebruik, met een dikte tussen 15 en 50 micron, te beperken tot 90 stuks per persoon per jaar. Tegen 2025 moet dit zelfs zakken naar 40 stuks. Het gaat hier om de zakjes voor eenmalig gebruik die u nog vaak krijgt aan de kassa. Deze draagtassen vertegenwoordigen de overgrote meerderheid van het totaal aantal in de Europese Unie verbruikte plastic draagtassen. Zij worden minder vaak dan dikkere plastic draagtassen opnieuw gebruikt. De zeer dunne zakjes (van minder dan 15 micron), vaak gebruikt voor groenten en fruit, zijn wel nog gratis te krijgen. We willen immers vermijden dat er voor deze zeer dunne zakjes alternatieve verpakkingen gebruikt worden die een zwaardere milieudruk hebben.

Binnen twee jaar zal de impact van deze maatregel geëvalueerd worden. We zullen nagaan of er een effectieve daling is van het aantal eenmalige plastic draagtassen en of het gebruik van andere materialen (bijvoorbeeld papier) niet proportioneel gestegen is. Het is immers de bedoeling dat het gebruik van draagtassen voor eenmalig gebruik daalt ten voordele van herbruikbare draagtassen. Papieren wegwerpzakken scoren namelijk niet beter op milieuvlak.

Gebruik van cateringmateriaal

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Dranken kunnen wel nog aangekocht worden in petflessen, glazen wegwerpflessen of eventueel blik, maar de drank zelf moet aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Achter de toog/backstage geldt een sorteerverplichting voor deze wegwerpartikelen. Glazen retourflessen of dranken van de tap (voor bieren of via een postmixsysteem ook voor water, frisdranken, wijn en cocktails) zorgen sowieso voor minder afval.

Kiest een organisator er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen – de bewijslast ligt bij de organisator. Jarenlange ervaring en projecten hebben aangetoond dat frontstage sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan bijvoorbeeld wel slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom backstage zuiver terug te krijgen.

Een overzicht van de betrokken wetgeving is geschetst in onderstaande tabel.

OVAM heeft ook enkele praktische zaken verzameld op de website van de Groene Vent.

Is het gebruik van wegwerpbekers voor drank toegestaan? Is het serveren van drank in éénmalige drankverpakkingen (blikjes, drankkartons, PET-fles, glazen wegwerp) toegestaan?
Op evenementen die niet door de overheid worden georganiseerd Neen, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90 % van de bekers gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (95 % vanaf 2022) Neen, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90 % van de verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (95 % vanaf 2022)
Op evenementen georganiseerd door de overheid Neen Neen
Door overheden in hun eigen werking Neen Neen, met uitzondering van de verkoop van voorverpakte dranken in automaten onder voorwaarde dat de nodige maatregelen worden genomen om gescheiden inzameling van PMD te garanderen

Meer info?