Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Subsidie aanleg en beheer kleine landschapselementen

Omschrijving

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Het gemeentebestuur heeft sinds 26 januari 2005 een gemeentelijk subsidiereglement voor aanleg en beheer van kleine landschapselementen. Alle eigenaars en grondgebruikers in het landelijke gebied van onze gemeente kunnen hiervan gebruik maken.

Zo kunnen zowel actieve landbouwers als niet-landbouwers een subsidie aanvragen voor aanleg en/of onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen en natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. poelen en veedrinkputten). Deze subsidie is niet cumuleerbaar met subsidies van andere instanties voor dezelfde kleine landschapselementen. Zo zijn er subsidies per nieuwe plant of boom, en dan nog eens beheerssubsidies voor onderhoud ervan.

Het gemeentebestuur hoopt dat zoveel mogelijk landbouwers en particulieren die op het platteland wonen en hun erf of tuin met streekeigen beplantingen willen verfraaien, in deze samenwerking zullen stappen.

Voorwaarden

De precieze voorwaarden kan je nalezen in het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2020.

Streekeigen beplanting

Streekeigen – of inheemse – bomen en struiken zijn soorten die van nature voorkomen in een bepaalde streek. Ze hebben zich in de loop der tijd aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke bodem. Streekeigen soorten hebben talrijke voordelen. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, hebben een langere levensduur, aangepast aan ons klimaat en zijn beter bestand tegen plaatselijke ziekten en (insecten)plagen.

Een belangrijke voorwaarde bij het verkrijgen van de subsidie is dat de beplanting streekeigen is.

Hieronder een lijst van soorten die streekeigen zijn:

 • Acer campestre L. - Veldesdoorn
 • Acer pseudoplatanus L. - Gewone esdoorn
 • Alnus glutinosa L. - Zwarte Els
 • Alnus incana L. -Grauwe Els
 • Betula verrucosa - Ruwe berk
 • Betula pubescens - Zachte berk
 • Carpinus betulus - Gewone haagbeuk
 • Castanea sativa -Tamme kastanje
 • Corylus avellena - Gewone hazelaar
 • Crataegus monogyna - Eénstijlige meidoorn
 • Cytisus scoparius - Brem
 • Fagus sylvatica - Gewone beuk
 • Fraxinus excelsior - Gewone es
 • Ilex aquifolium - Hulst
 • Ligustrum vulgare - Wilde liguster
 • Populus nigra - Zwarte populier
 • Prunus avium - Zoete kers
 • Prunus padus - Gewone vogelkers
 • Prunus spinosa - Sleedoorn
 • Quercus robur - Zomereik
 • Rhamnus frangula - Gewone vuilboom
 • Rosa canina - Hondsroos
 • Salix aurita - Geoorde wilg
 • Salix caprea - Waterwilg of boswilg
 • Salix cinerea - Grauwe wilg
 • Salix alba - Schietwilg
 • Salix viminalis - Katwilg
 • Sambucus nigra - Gewone vlier
 • Sorbus aucuparia - Lijsterbes
 • Tilia cordata - Winterlinde
 • Tilia platyphyllos - Zomerlinde
 • Ulmus laevis - Fladderiep of Steeliep
 • Ulmus minor / Ulmus campestris - Veldiep of Gladde iep
 • Viburnum opulus - Gelderse roos

Richtinggevende en aanbevolen samenstelling bij aanleg:

 • weerhagen rond akkers of weiden: enkel Eénstijlige meidoorn en Sleedoorn;
 • hagen rond huisweiden en boomgaarden: enkel Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Haagbeuk en Gladde iep (= Veldiep);
 • houtkanten: Zwarte Els, Zomereik aan te vullen met diverse andere;
 • hakhoutstoven: Zomereik, Zwarte Els, Hazelaar, Haagbeur, wilgen;
 • knotbomen: wilgen, Zomereik, Zwarte Els, Gewone es, Haagbeuk
 • bomenrijen met hoogstammen: Zomereik, Beuk
 • duinstruweel: Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Hondsroos (Rosa canina), Egelantier (Rosa rubiginosa), Kruisbes (Ribes uva-crispa), Kruipwilg (Salix repens), Aalbes (Ribes rubrum), Zwarte bes (Ribes nigrum), Heggenrank (Bryonia dioica), Zwaluwtong (Fallopia convolvulus), Heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum), Bosrank (Clematis vitalba), Winterpostelein (Claytonia perfoliata), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Wilde liguster (Ligustrum vulgare), Grauwe wilg (Salix cinerea)

 

Volgende website kunnen ook helpen:

Subsidie aanvragen

Om de subsidie voor de aanleg en beheer van kleine landschapselementen aan te vragen maak je gebruik van volgend formulier:

Formulier-KLE-aanleg-beheer-GR20050126.pdf.

Bezorg het ingevulde formulier terug aan onderstaande gemeentelijke dienst.

Reglement

Goedgekeurd op 27 augustus 2020

Gepubliceerd op 1 september 2020

Meer info?