Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Subsidie voor een compostvat, compostbak of wormenbak

Omschrijving

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kunt u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. U kunt het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie een compostvat, een compostbak of een wormenbak koopt, kan een subsidie aanvragen.

Wie thuis composteert, krijgt een aantrekkelijke return voor zijn inspanning. Moeder Natuur beloont je immers met een gratis, humushoudend product dat een grote rijkdom oplevert in de tuin, voor de bloembakken en de kamerplanten. Bovendien bespaar je een pak geld op je afvalzakken.

Wie komt in aanmerking?

Alle inwoners, tweede verblijvers, scholen van Knokke-Heist.

Wat kun je kopen?

Afhankelijk van de grootte van je tuin en het soort afval dat je gaat composteren, kies je een compostvat, een open bak of een wormenbak.

Hoeveel composteringseenheden mag je kopen?

De gemeente betaalt de aankoop van 2 composteringseenheden terug met een maximum van 50 EURO per stuk. Je kunt zelf combineren: 1 compostvat en 1 open bak, of 2 compostvaten,…

De gesubsidieerde vaten en bakken blijven altijd gekoppeld aan het domicilieadres van de inwoner en / of het adres van het tweede verblijf en / of de school.

Werkwijze

De tuincentra in Knokke-Heist verkopen compostvaten, open bakken en op aanvraag ook wormenbakken. Gemiddeld kost een compostvat in de handel 60 EURO. De handelaar geeft je een aanvraagformulier (Formulier-Compostvat-subsidie.pdf) voor het bekomen van de subsidie van 50 EURO. Je vindt het volledige subsidiereglement hier (GR20030227-compostvat-subsidie.pdf).

Dit formulier laat je volledig invullen door de handelaar en jij vult aan met je persoonlijke gegevens.

Je bezorgt het samen met het aankoopbewijs aan de milieudienst, A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist. Vervolgens krijg je een compostmeester op bezoek. Hij zal je helpen om het composteren op gang te brengen. Je kunt hem alle vragen stellen waar je nog mee zit.

Alle aanvragen die we de eerste helft van het jaar ontvangen, worden in de zomer uitbetaald. De andere aanvragen worden pas op het einde van het jaar uitbetaald.

Wat krijg je terugbetaald?

Per compostvat of bak betalen we de aankoopprijs terug met een maximum van 50 EURO per stuk.

Meer info?