Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Subsidie voor bescherming van vogelnesten op akkers

Het Agentschap Natuur en Bos lanceert een subsidie om de nesten en jongen van een aantal broedvogelsoorten op landbouwpercelen te beschermen. Het gaat over bruine en grauwe kiekendief, kwartelkoning, velduil en grauwe gors. Als de landbouwer extra inspanningen levert door na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, dan vergoedt de subsidie zijn gemiste inkomsten.

Kwartelkoning is in Knokke-Heist minder (of niet) aanwezig. De andere soorten komen wel vaker voor.

Deze subsidieregeling werkt via een ‘subsidie voor nestbescherming’ (hieronder beschikbaar). Dit document beschrijft per soort de vereisten waaraan de waarneming moet voldoen en de na te leven voorwaarden om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen. Iedereen die een broedgeval van een velduil, een grauwe gors, een grauwe of bruine kiekendief of een territorium van een kwartelkoning op een regulier landbouwperceel waarneemt, kan met deze subsidie naar de landbouwer van dat perceel stappen. Dat kan helpen om de landbouwer te overtuigen om deze zeldzame vogelsoorten mee te beschermen. Deze landbouwer kan uiteraard ook zelf zo’n subsidie aanvragen. Het aanvraagformulier maakt deel uit van de subsidie en is hieronder apart beschikbaar. Als dit formulier correct werd ingevuld én als de waarneming werd bevestigd door een werknemer van het ANB of het INBO of door een bedrijfsplanner van de VLM, dan krijgt de landbouwer een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd. Deze verklaring garandeert de uitbetaling van de subsidie binnen de perken van de beschikbare kredieten.

Download de subsidie voor nestbescherming (pdf - 489 KB)

Download het aanvraagformulier (doc – 781 KB)

Uiterlijk op 31 augustus 2020 verwacht het ANB het ingevulde aanvraagformulier.

Meer info op de website van het ANB.

Meer info?