Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Metaaldetectie

Een metaaldetectorist is iemand die met een metaaldetector aan de slag gaat om archeologische sites of archeologische artefacten op te sporen. Ook magneetvissen wordt beschouwd als metaaldetectie.

Om te mogen detecteren of magneetvissen heb je een erkenning nodig.

Daarnaast is er ook steeds toestemming nodig van de eigenaar of gebruiker om zijn/haar terrein te betreden. De vondsten zijn eigendom van de eigenaar, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt.

De gemeente geeft momenteel geen toelatingen voor magneetvissen, gelet op het gevaar voor het opvissen van munitie, obussen... Voor je een terrein betreedt, moet je toestemming krijgen van de eigenaar of pachter. De vondsten zijn eigendom van de eigenaar, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt.

Wie aan metaaldetectie wil doen op het strand van Knokke-Heist, vraagt via milieu@knokke-heist.be toelating aan met vermelding van je naam, adres en erkenningsnummer als metaaldetectorist (OE/ERK/Metaaldetectorist/20YY/XXXXX).

Meer informatie vind je op:

Meer info?