Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Elektrisch rijden en laadpalen

Laadpalen in Knokke-Heist

Knokke-Heist engageert zich om per 100 inwoners circa 1,5 laadpunt te voorzien tegen 2030, conform het Klimaatpact 2030. Dit komt neer op zo'n 495 laadpunten in onze badplaats. Het bestuur ambieert een toegankelijke laadpaal om de 250 meter voor burgers die niet op eigen terrein kunnen laden. 

495 laadpunten tegen 2030 betekent dat er nog 187 laadpalen (of 374 laadpunten dus) moeten bijgeplaatst worden om de doelstelling van het Klimaatpact 2030 te behalen. Elke laadpaal zal uitgerust zijn met een sensor zodat parkeerbedrijf OPC de laadduur en het gebruik vlot kan controleren.                    

De laadpalen zullen geplaatst worden op strategische punten in de gemeente waarbij verschillende principes zoals "paal volgt paal" en "paal volgt wagen" gehanteerd worden. Dit wil respectievelijk zeggen dat het gemeentebestuur enerzijds drukbezochte laadpunten uitbreidt en anderzijds laadpalen voorziet daar waar het plaatsen van een privélaadpaal onmogelijk is. Het laden op privéterrein is namelijk steeds de goedkoopste vorm van elektrisch laden. Uiteraard zijn hieraan wel enkele voorwaarden verbonden zoals de aanwezigheid van voldoende spanning op het elektriciteitsnet en de afwezigheid van toekomstige wegenwerken. Elk toekomstig wegenisproject wordt overigens getoetst aan de mogelijkheid tot het plaatsen van laadpunten voor elektrische wagens. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan elektrische taxi's en deelwagens.                           

Vanaf juni 2023 schakelt Knokke-Heist dus een versnelling hoger voor de plaatsing van extra elektrische laadpalen in het straatbeeld. Samen met OPC (Optimal Parking Control) werd een partner-installateur gevonden. Dankzij het uitgebreide, voorbereidende werk kan de uitrol van 105 laadpalen snel plaatsvinden. Daarbij rekent Knokke-Heist ook op andere spelers voor het plaatsen van snelladers, het snellaadstation en semi-publieke laadpalen bijv. aan Colruyt en Carrefour om zo aan het resultaat van 495 laadpunten te bekomen tegen 2030. In fase twee wordt het paal-volgt-paalprincipe toegepast, d.w.z. dat er extra palen bijgeplaatst worden aan drukke laadpalen. Een derde fase integreert dan nieuwe laadpalen bij de heraanleg van het openbaar domein, bijv. bij wegenwerken.

Wil je meer weten over de locaties van elektrische laadpalen voor auto's? Klik dan hier.

Laadpunten in Knokke-Heist

Hieronder vind je een overzicht van de huidige laadpunten voor fietsen.

 • Zeedijk-Knokke 660 Westzijde Toerismekantoor
 • Zeedijk-Albertstrand Fietscafé Duinresidence
 • Zeedijk-Heist 172 Tea-room De Vuurtoren
 • Natiënlaan 77 Carrefour
 • Manitobaplein 4
 • Lippenslaan 299 Middenberm ter hoogte van Dumortierlaan
  Lippenslaan 63 Middenberm ter hoogte van Alfred Verweeplein
 • Lichttorenplein Westzijde Toerismekantoor
 • Graaf Leon Lippensdreef

  Zwin Natuur Park parking
 • Elizabetlaan 321 Chalet Suisse

Oplaadpunten in Vlaanderen en Europa

Via onderstaande links kan je een overzicht vinden van oplaadpunten voor elektrische auto's (ook voor elektrische fietsen) in Vlaanderen en Europa.

 • overzicht van laadpunten voor elektrische auto's in Vlaanderen
 • overzicht van laadpunten voor elektrische auto's in Knokke-Heist
 • overzicht van laadpunten voor elektrische fietsen in Vlaanderen
 • overzicht van laadpunten voor elektrische fietsen in Knokke-Heist
 • overzicht van de laadpunten, gekoppeld aan het EVA-project
 • overzicht van de laadpunten, verbonden aan Blue Corner
 • overzicht van laadpunten in Europa
 • overzicht van laadpunten in Europa
 • overzicht van laadpunten in Europa
 • overzicht van laadpunten voor elektrische fietsen en wagens in Vlaanderen

Laadpunten voor de fiets

Voor de batterijen van de meeste elektrische fietsen is er geen speciale laadpaal nodig. Deze kunnen opgeladen worden via een standaard stopcontact. Ook bij sommige handelszaken (bijv. horeca-zaken) kan men terecht om de fiets op te laden.

De laadpunten op het openbaar domein, die specifiek bedoeld zijn voor fietsen (groene paaltjes met 2 stopcontacten), zijn gratis in Knokke-Heist.

Op 6 juni 2023 wordt een laadstation voor elektrische fietsen of steps van eDock geïnstalleerd aan Cultuurcentrum Scharpoord. Het gaat om een testproject van 3 maanden waarbij het gemeentebestuur evalueert of de combinatie van opladen en beveiligen een meerwaarde biedt.

Dit type laadstation maakt het namelijk mogelijk om je elektrische fiets op te laden én tegelijk te beveiligen dankzij het gebruik van een mobiele app. Met dit testproject zet Knokke-Heist verder in op de sterk opkomende elektrische fietscultuur. Die wordt meer en meer gebruikt als vervoersmiddel maar is spijtig genoeg ook een gegeerd object voor dieven. Een risico dat met het gebruik van het eDock laadstation geminimaliseerd wordt. Meer weten? Surf naar www.edock.be/nl/

Snellaadstation in 't Walletje 4

In 2024 (streefdatum) start Fastned op vraag van AGSO Knokke-Heist ook met de bouw van een snellaadstation in 't Walletje 4. Een snellaadpaal laadt een elektrische wagen volledig op in 10 tot 15 minuten tijd. Bovendien zal het snellaadstation ook over toiletfaciliteiten beschikken en zal op het openbaar domein een drive-out voor afvalcontainers voorzien zijn. Je krijgt als bezoeker eveneens de mogelijkheid tot het nuttigen van een koffie terwijl de auto oplaadt. Op deze manier verwacht het gemeentebestuur tegemoet te komen aan de vraag naar laad- en afvalfaciliteiten van bezoekers of tweedeverblijvers die huiswaarts vertrekken.                     

Parkeren op een parkeerplaats, voorzien voor het opladen van een elektrisch voertuig

De handhaving voor het elektrisch laden werd verder uitgewerkt door de gemeente en OPC. Meer informatie kan je terugvinden op de website van OPC (parkeren.be/knokke-heist) maar wij vatten de basis alvast samen voor jou:

 1. Blauwe zone

De parkeerschrijf leggen is niet verplicht. Er is geen maximum parkeertijd als je auto aan het laden is. Is je auto volledig opgeladen? Dan moet je ten laatste 1 uur na het beëindigen van de laadtijd de parkeerplaats verlaten. Zo niet, kan je een retributie van € 80 per dag krijgen.

 1. Groene en oranje zone

Je betaalt het parkeertarief volgens de zone. Net als bij de blauwe zone heb je tot 1 uur na het beëindigen van de laadbeurt de tijd om de parkeerplaats te verlaten. Zo niet, kan je een retributie van € 80 per dag krijgen. Het is eveneens verboden je elektrische wagen te parkeren (en te laden) op de plaats van elektrische deelwagens. Ook hiervoor kan je een retributie krijgen.

Meer informatie over "Retributiereglement op het straatparkeren" vind je in het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2022.