Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Natuurherstel in Bosje van Heist

De Vlaamse kustduinen vormen een uniek ecosysteem met heel wat bijzondere en beschermde dieren en planten. Ook het Directeur-generaal Willemspark behoort tot prachtige duinnatuur waar wandelen, spelen en genieten van de natuur centraal staan. Woekerplanten verdringen overal aan de kust deze waardevolle natuur. Het LIFE DUNIAS-project van het Agentschap Natuur en Bos in samenwerking met 15 partners waaronder ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist, laat kustduinen opnieuw floreren door woekerplanten te verwijderen en plaats te creëren voor verschillende duintypes. 

Wat zijn woekerplanten? 

De meeste uitheemse planten horen van oorsprong niet thuis in de duinen. Ze komen vaak in natuurgebieden terecht door aanplantingen in tuinen en parken. In die gebieden hebben ze een negatieve impact op de biodiversiteit. De rimpelroos bijvoorbeeld is afkomstig uit Oost-Azië en woekert volop in al onze duinen, inclusief het directeur-generaal Willemspark. Ze kan tot 22% per jaar uitbreiden en nam de voorbije jaren steeds meer ruimte in. Onderzoek toont aan dat bij een invasie van de plant typische en bedreigde planten van onze duinen verdwijnen. Niets doen is dus geen optie! Andere woekerplanten die worden aangepakt in het Bosje van Heist zijn onder meer: mahonie, boksdoorn, Amerikaanse vogelkers, olijfwilg, sneeuwbes, lijsterbesspirea en cotoneaster-soorten. 

Hoe worden woekerplanten verwijderd? 

De woekerplanten rimpelroos en mahonie worden verwijderd door ze met een kraan tot 1 meter diep uit te scheppen en te zeven. Met het uitgezeefde zand herstellen we het oorspronkelijke duinprofiel. De planten, wortels en wortelresten van de woekerplanten voeren we af voor compostering. De noordzijde van het Directeur-generaal Willemspark wordt opnieuw open duingebied met duingraslanden en mosduinen, de zuidzijde van het park blijft duinbos. Andere woekerplanten zoals sneeuwbes, lijsterbesspirea en olijfwilg worden door de LIFE DUNIAS-Natuurpuntploeg aangepakt. Zij werken met kleinere machines, spade of zelfs volledig handmatig. 

Concreet nam, in de herfst van 2023, de LIFE DUNIAS-Natuurpuntploeg het Directeur-generaal Willemspark onder handen. Sinds januari 2024 zetten we ook grotere graafmachines in. Vanaf april 2024 stoppen alle werken en krijgt de natuur tijd om te herstellen. In het najaar van 2024 voorzien we nazorg: we evalueren het effect van de werken en voeren de nodige opvolgwerken uit. Deze werken zijn allemaal opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan en beogen de best mogelijke omstandigheden voor de lokale, inheemse en biodiverse natuur.  

Waarom doen we dit? 

De grootschalige soort werken lijken misschien destructief maar zijn noodzakelijk om onze duinnatuur in stand te houden en beogen de terugkeer van allerlei zeldzame inheemse duinsoorten! Wetenschappelijk onderzoek, uitwisseling tussen internationale duinexperten en een veelvoud aan duinbeheerders ondersteunen en bekrachtigen het LIFE DUNIAS-project. Op terrein zijn geslaagde resultaten te zien van voorlopers op het DUNIAS-project. Bekijk hiervoor deze foto’s (halfjaar na werken) of dit filmpje (3 jaar na werken). 

De resultaten van de werken die in het najaar 2023-voorjaar 2024 zijn uitgevoerd, zullen zich de komende maanden volop manifesteren. Ga wandelen en volg de vooruitgang van de natuur! Geniet hoe de natuur zich, door deze nieuwe ademruimte, herstelt en ontdek de kracht van biodiversiteit.  

Meer informatie? 

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter