Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Geef als kustbewoner feedback op plan voor zeewaartse kustbescherming op lange termijn 

Op 27 februari 2024 startte het openbaar onderzoek rond het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie. Dat is het plan waarmee de Vlaamse overheid elke zone aan onze kust de komende 100 jaar kan beschermen tegen de stijgende zee. Er worden maatregelen voorgesteld om stap voor stap aanpassingen te doen om één, twee en zelfs drie meter zeespiegelstijging te kunnen weerstaan.  (zie videofilm)

Kustlijn 100 meter meer zeewaarts en stranden, duinen en dijken opgehoogd 

Het onderzoeksteam én de meer dan 90 stakeholders die mee nadachten over Kustvisie kwamen na meer dan 2 jaar onderzoek tot de conclusie dat het alternatief ‘Zeewaarts’ de beste optie is. Dat betekent dat we om onze kust bij een toenemende zeespiegelstijging te blijven beschermen, onze kustlijn op lange termijn gemiddeld 100 meter zeewaarts zal liggen. Tegelijk zullen stranden, duinen en dijken stapsgewijs mee opgehoogd worden. Dat is het uitgangspunt van het ontwerp ‘strategisch beleidsplan Kustvisie’. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen op het plan reageren. Ook voor elke kusthaven wordt een voorkeursalternatief voorgesteld. 

 

Kom te weten wat ‘zeewaarts’ betekent 

Wil je weten wat ‘Zeewaarts’ precies inhoudt? Op de website www.kustvisie.be vind je alle informatie. Je vindt er uitgebreide uitleg over ‘Zeewaarts’, de voorgestelde maatregelen, een overzicht van de toelichtingsmomenten en hoe je vragen, opmerkingen of verbetersuggesties kan indienen. Bij ‘Documenten’ vind je het plan en alle bijlagen die ter inzage liggen.  

Maar ook in onze gemeente vind je alle info. 

Toelichting op infoavond in Scharpoord

Op 12 maart 2024 om 19 uur organiseert Kustvisie in samenwerking met het gemeentebestuur een infoavond in vergaderzaal B.01-B.02 in het Cultuurcentrum Scharpoord. Van 18.15 tot 19 uur is er een informeel inloopmoment waarbij je met je individuele vragen bij de medewerkers van Kustvisie terecht kunt voor extra informatie. Van 19 tot 20 uur volgt dan een plenaire presentatie, gevolgd door een vragenronde. Schrijf je hier in voor de presentatie. 

Infozuil in het stadhuis

Nog tot en met 26 april 2024 staat er in de inkom van het stadhuis op het Alfred Verweeplein in Knokke-Heist een infozuil met een display met gratis brochures die je thuis nog eens op je gemak kunt nalezen. Je vindt daarin uitgebreide informatie over wat deze zeewaartse strategie voor elke kustregio (inclusief de havens) betekent. 

Folder in elke brievenbus

Alle inwoners van de tien kustgemeenten krijgen een folder in de bus om hen te informeren en uit te nodigen voor de infomomenten die in alle kustgemeenten plaatsvinden. 

Voor alle info: www.kustvisie.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter