Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Provinciale subsidies voor initiatieven met het Zuiden en wereldburgerschap 

Provinciale subsidies voor initiatieven met het Zuiden en wereldburgerschap 

Zet je met jouw vereniging een initiatief op in de eigen regio rond de thema’s klimaat, vrede, sociaal (on)recht, Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s),… en een financieel duwtje zou welkom zijn? Of heeft jullie Zuidpartner mooie plannen maar een lege spaarpot? Ook hier kan het Wereldhuis West-Vlaanderen misschien wel een duwtje in de rug geven. De deadlines voor aanvragen voor een premie ‘Initiatieven met het Zuiden’ en ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’ komen er opnieuw aan en wel op respectievelijk 14 maart 2024 en 31 maart 2024. Alle info vind je op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

Wereldhuis 
Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in en met het Zuiden. Tegelijk ondersteunt het initiatieven voor een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen. Het Wereldhuis West-Vlaanderen in de Hugo Verrieststraat 22 in Roeselare werkt in, met en voor één wereld. Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met mondiale thema’s bezig is. Internationale solidariteit, sensibilisering, initiatieven rond migratie en duurzame ontwikkeling krijgen hier een gezicht.  

Word Wereldburger 
Uithangbord van het Wereldhuis is de campagne ‘Word Wereldburger’. Wereldburgerschap overstijgt de oude tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Het benadrukt dat we samen op dezelfde aarde leven. Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de toekomst, moet op die wereld menswaardig kunnen leven. En daarvoor moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen: oud, jong, scholen, lokale overheden, ondernemers, organisaties… 

Premie voor initiatieven met het Zuiden 
Zet je vereniging zich in voor en met het Zuiden? En wil je, samen met de Zuidpartner, een initiatief opstarten dat bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's)? Dan biedt de Provincie mogelijkheden om jullie project te ondersteunen. Op 1 november 2019 werd de geactualiseerde versie van het 'Provinciaal reglement voor ondersteuning van initiatieven met het Zuiden' goedgekeurd. Met dit reglement wil de Provincie het draagvlak voor internationale solidariteit in West-Vlaanderen verhogen, initiatieven in het globale Zuiden versterken en meehelpen om de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) te realiseren. Het provinciaal reglement is beschikbaar in 4 verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels en Spaans. De inspiratiegids helpt je het reglement juist te interpreteren met tal van praktische voorbeelden. Op die manier hoopt de provincie duidelijk te maken waar ze de klemtonen legt.  

Premie voor stimuleren wereldburgerschap 

Met dit reglement (pdf) wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleren.  Met de steun aan bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap wil het provinciebestuur vooreerst diverse actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten die het draagvlak voor mondiale solidariteit en wereldburgerschap vergroten. Verder wil het hiermee bijdragen aan de realisatie van de SDG’s van de Verenigde Naties.  

  Voor alle info: Wereldhuis | Provincie West-Vlaanderen

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter