Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gouden huwelijksjubileum van Emmanuel Devisch en Marianne Pauwaert 

 Op 28 juni 1974 stapten Emmanuel Devisch en Marianne Pauwaert officieel in het huwelijksbootje in het stadhuis van Knokke. Op zaterdagmiddag 6 juli 2024 vierde het koppel hun gouden huwelijksverjaardag in het Margaretacentrum op het Maurice Lippensplein. Schepen Astrid Mestdach bracht namens het gemeentebestuur en het koninklijk paleis de felicitaties over en overhandigde hen een lekkernijenbox van Oxfam.

Het echtpaar heeft 4 kinderen: Joke, Jeroen, Wouter en Martijn. Die zorgden op hun beurt voor een flink nageslacht met Jens, Gitte, Arthur, Emiel, Aukje, Jakke, Febe, Babette, Riley, Yliana, Amy en Amilia. Manu en Marianne hebben ondertussen ook al 2 achterkleinkinderen: Neal en Maeve. Het kostte huisfotografe Anne-Marie Maertens dan ook heel wat moeite om heel de Devisch-Pauwaert-dynastie samen op 1 foto te krijgen.  

Manu en Marianne leerden elkaar kennen bij het Sint-Margaretakoor Ad te Levavi en bij de jeugdbeweging KSA-VKSJ. Manu was als maatschappelijk werker bij de Christelijke Mutualiteit verantwoordelijk voor de regio Knokke-Heist en Damme. Marianne gaf als onderwijzeres les in het bijzonder onderwijs. Nadien was ze 15 jaar lang onthaalmoeder en runde ze ook als huismoeder het huishouden. Ze zorgde met veel liefde voor haar kinderen en kleinkinderen en doet dit nog altijd. Ze mag zich een rasechte Knokse noemen want haar overgrootvader Vital Pauwaert was een van de eerste verhuurders van strandcabines in het toenmalige Knocke.

Beiden zijn echte boekenwurmen. Af en toe reizen ze met de kinderen. In april 1972 was Manu medestichter van de Sociale Raad, dit onder de bevoegdheid van wijlen schepen Betty Vandecasteele. Hij engageerde zich 33 jaar lang als voorzitter van deze adviesraad en tot op heden is hij nog altijd lid van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering. Manu is daarnaast ook reeds meer dan 30 jaar lid van het Nederlandse Truuzements Mannenkoor. 

Het gemeentebestuur wenst het gouden koppel nog veel gelukkige jaren samen en dankt hen uitdrukkelijk voor hun langdurig maatschappelijk engagement ten dienste van onze lokale Knokke-Heistse gemeenschap.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter