Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aanvraag aanmoedigingspremie

  • Huidige Algemene gegevens
  • Gegevens project
  • Reglement
  • Voltooid

Jouw inschrijving is compleet indien alle gegevens en alle gevraagde documenten worden ingezonden.

De dienst lokale economie zal jouw dossier ontvankelijk verklaren binnen de 5 werkdagen na de uiterste indiendatum van de indienperiode.

Er zijn jaarlijks twee indienperiodes:

  • Van 1 januari tot en met 31 maart met voorstelling in april (onder voorbehoud)
  • Van 1 september tot en met 30 november met voorstelling in december (onder voorbehoud)

 

Het reglement kan je hier raadplegen.

De PowerPoint opdracht kan je hier terug vinden. Belangrijke tip: Bekijk zeker de notities in de PowerPoint om te weten wat er van je verwacht wordt.

 

Contactgegevens

De gemeente en het OCMW Knokke-Heist verwerken persoonsgegevens voor wettelijke, gewettigde en vrijwillige taken. Je kan kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. Je mag deze gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van je persoonsgegevens beperken via privacy@knokke-heist.be of 050 630 315. Je hebt het recht over de verwerking van je persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be)