Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Beroepskaart voor vreemdelingen

Omschrijving

Als je je als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft je de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

De beroepskaart volstaat op zich niet om je als zelfstandige te vestigen. In bepaalde gevallen zal ook bepaalde kennis worden geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

  • niet de Belgische nationaliteit heeft
  • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
  • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.

Procedure

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

Als geldig verblijf worden aanvaard:

  • een 'attest van immatriculatie model A'
  • een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische verblijfskaart type A).

 

Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kan indienen, kan je de aanvraag indienen

  • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
  • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.