Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Beroepskaart voor vreemdelingen

Omschrijving

Als je als buitenlandse onderdaan een zelfstandige beroepsactiviteit wil uitoefenen in het Vlaamse Gewest, heb je daar een beroepskaart voor nodig.

 

Voorwaarden

De beroepskaart is verplicht als je niet de Belgische nationaliteit hebt en in het Vlaamse Gewest een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, ongeacht de duur van jouw activiteit in België.

Je hebt geen beroepskaart nodig als je onderdaan bent van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER: de landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of van Zwitserland. Daarnaast zijn nog heel wat andere categorieën van buitenlanders vrijgesteld van de verplichting een beroepskaart te hebben.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën van zelfstandige beroepsactiviteiten waarvoor je een beroepskaart kan aanvragen:

  • zelfstandige beroepsactiviteit met een economische meerwaarde (klassieke onderneming)
  • zelfstandige beroepsactiviteit met een innovatieve meerwaarde
  • zelfstandige beroepsactiviteit met sportieve, culturele of artistieke meerwaarde.

De categorie van activiteiten die je uitvoert, bepaalt de geldigheidsduur van jouw beroepskaart.

Procedure

Hoe een eerste beroepskaart aanvragen (sinds 1 januari 2022).

  • Kies waar je je wil vestigen: het Vlaamse, het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
    Als je geen vestiging opent, bepaal je waar de zelfstandige activiteiten uitgevoerd worden.
  • Controleer of je in aanmerking komt voor een vrijstelling
  • Volg het stappenplan om jouw aanvraag in te dienen

Hernieuwen, wijzigen of vervangen van een beroepskaart

Is jouw beroepskaart binnenkort niet meer geldig? Wil je het adres of het statuut van jouw onderneming veranderen? Of ben je de kaart kwijtgeraakt? Dan kan je jouw beroepskaart hernieuwen, wijzigen of vervangen.

Als de wijziging van de papieren beroepskaart een inhoudelijk andere beroepsactiviteit betreft, dan wordt dat niet als een wijziging maar als een eerste aanvraag beschouwd. Je moet dan de procedure volgen zoals beschreven staat in het stappenplan onder ‘Hoe een eerste beroepskaart aanvragen’.

De procedure verschilt naargelang je een beroepskaart wil hernieuwen, wijzigen of vervangen die aangevraagd is:

  • voor 1 januari 2022
  • na 1 januari 2022

Lees meer over het hernieuwen, wijzigen of vervangen van de beroepskaart.

Bedrag

Aan de beroepskaart zijn kosten verbonden, zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing en wijziging ervan.

Wettekst

Zie uitgebreid overzicht op vlaanderen.be.