Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Orgaandonatie na overlijden

Omschrijving

Jaarlijks sterven er in België ongeveer 120 mensen door het schrijnend tekort aan organen. De grote vraag naar organen (maar ook aan weefsels zoals huid…) is vooral te wijten aan de stijgende levensverwachting en het groeiend succes van de transplantatietechniek. En weet dat iedereen donor kan zijn: een baby, kinderen, zelfs een 80-jarige, niemand is te jong of te oud.

Als je positief staat tegenover het idee van orgaanschenking en dit ook wenst te benadrukken, kan je op het gemeentehuis een formulier invullen waarmee je expliciet jouw toestemming geeft voor de wegname van organen na jouw overlijden. In dat geval kan jouw familie zich niet verzetten tegen jouw wens. Het is dan ook de enige manier om zeker te zijn dat, indien je in aanmerking komt als orgaandonor, dit ook kan geschieden.

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij

 • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven
 • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

 
Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd word, kan je een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.
 

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kan geven, waar je je tegen kan verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kan intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie
 2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als jouw lichaam afstaan aan de wetenschap.

 
Je kan jouw wilsverklaring registreren

 • bij de huisarts
 • bij jouw gemeentebestuur
 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be.
  Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Meebrengen

Elektronische identiteitskaart 

Bedrag

De registratie van de wilsverklaring is gratis.