Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift

Omschrijving

Ben je een diploma of getuigschrift kwijt, is het vernietigd? Dan kan je er in de meeste gevallen geen duplicaat van krijgen, maar wel een vervangend attest. De procedure verschilt volgens onderwijsniveau.

In de regel moet je een vervangend attest aanvragen bij de onderwijsinstelling waar je het studiebewijs behaald hebt, maar dat is niet altijd mogelijk. Jouw vroegere school bestaat soms niet meer, of het beheer is gewijzigd door de onderwijshervormingen. Ook voor vervangende attesten van oudere diploma's of getuigschriften kan de aanvraag soms anders verlopen.

Procedure

De procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren diploma of getuigschrift:

  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs, ook paramedische studierichting of examencommissie
  • hogeschoolonderwijs
  • universitair onderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • deeltijds kunstonderwijs
  • SYNTRA en het vroegere VIZO

vind je op de website Diploma of ander studiebewijs verloren

Als je jouw getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer of jouw bewijs van beroepsbekwaamheid  kwijt bent, volg je de procedure van het onderwijs waar je het behaald. Als je jouw attest behaald hebt via de Centrale Examencommissie ondernemersvaardigheden, kan je een duplicaat aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  

Uitzonderingen

Voor getuigschriften basisonderwijs is het soms niet meer mogelijk om een vervangend attest te verkrijgen als de vroegere basisschool niet meer bestaat. Voor gemeentescholen die niet meer bestaan, kan je contact opnemen met het gemeentebestuur. 

Bedrag

Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling een bijdrage vraagt voor het opstellen van het vervangend attest