Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Orgaandonatie

Omschrijving

Jaarlijks sterven er in België ongeveer 120 mensen door het schrijnend tekort aan organen. De grote vraag naar organen (maar ook aan weefsels zoals huid…) is vooral te wijten aan de stijgende levensverwachting en het groeiend succes van de transplantatietechniek. En weet dat iedereen donor kan zijn: een baby, kinderen, zelfs een 80-jarige, niemand is te jong of te oud.

Als u positief staat tegenover het idee van orgaanschenking en dit ook wenst te benadrukken, kan u op het gemeentehuis een formulier invullen waarmee u expliciet uw toestemming geeft voor de wegname van organen na uw overlijden. In dat geval kan uw familie zich niet verzetten tegen uw wens. Het is dan ook de enige manier om zeker te zijn dat indien u in aanmerking komt als orgaandonor dit ook kan geschieden.

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Procedure

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil wordt gerespecteerd, kunt u uw keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in, en laat het registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. U kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Meebrengen

Electronische identiteitskaart 

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.