Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Orgaandonatie

Omschrijving

Jaarlijks sterven er in België ongeveer 120 mensen door het schrijnend tekort aan organen. De grote vraag naar organen (maar ook aan weefsels zoals huid…) is vooral te wijten aan de stijgende levensverwachting en het groeiend succes van de transplantatietechniek. En weet dat iedereen donor kan zijn: een baby, kinderen, zelfs een 80-jarige, niemand is te jong of te oud.

Als je positief staat tegenover het idee van orgaanschenking en dit ook wenst te benadrukken, kan je op het gemeentehuis een formulier invullen waarmee je expliciet jouw toestemming geeft voor de wegname van organen na jouw overlijden. In dat geval kan jouw familie zich niet verzetten tegen jouw wens. Het is dan ook de enige manier om zeker te zijn dat, indien je in aanmerking komt als orgaandonor, dit ook kan geschieden.

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Procedure

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven
  • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil wordt gerespecteerd, kan je jouw keuze laten registreren. Ga hiervoor langs bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats die jouw wil zal registreren.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Meebrengen

Elektronische identiteitskaart 

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.