Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Uittreksel uit het strafregister

Omschrijving

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn twee modellen:

Model 1 (art. 595 en art. 596.1)
Model 1 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Model 2 (art. 596.2, 'minderjarigenmodel') heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met uitsluitend kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Je kan het uittreksel ook aanvragen voor een andere persoon. Je hebt hiervoor een handgeschreven volmacht van de persoon voor wie je het uittreksel aanvraagt nodig en (een kopie van) zijn identiteitskaart.

Het uittreksel kan ook digitaal aangevraagd worden bij het Gemeentebestuur Knokke-Heist via onderstaande blauwe knop "Aanvraag van uittreksel uit strafregister".

Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen. Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

 

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Bedrag

Het uittreksel is gratis.