Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Raad Lokale Economie

De Raad Lokale Economie is een officieel orgaan dat de gemeente bijstaat inzake alle mogelijke middenstandsaangelegenheden in Knokke-Heist.

Alle belangstellende ondernemers (middenstanders en KMO-ers), die gevestigd zijn in Knokke-Heist en er hun activiteiten uitoefenen, kunnen lid worden van deze raad.

Eén van de doelstellingen van de strategische meerjarenplanning van de gemeente Knokke-Heist was het opstellen van een beleidsplan Lokale Economie. In de loop van 2010 is er door de Raad Lokale Economie gewerkt aan een beleidsplan. Daarvoor is er in verschillende stappen gewerkt. Er is begonnen met de opmaak van een omgevingsanalyse met interne en externe analyses. Vervolgens is er een SWOT-analyse opgemaakt en zijn de behoeftes in kaart gebracht. Op basis van dit alles en van een brainstorm is de missie uitgeschreven. De laatste fase was het uitschrijven van doelstellingen op lange termijn.

De missie luidt als volgt:

We willen de lokale economie in Knokke-Heist samen uitbouwen en stimuleren tot een netwerk van handelaars die elk binnen hun eigen mogelijkheden vernieuwend en duurzaam werken, zodat ze mee het karakter van Knokke-Heist uitstralen.

De strategische doelstellingen zijn:

  • Organiseren van minstens 3 acties per jaar door de raad Lokale Economie met het oog op de samenhorigheid van de handelaars/ondernemers door zoveel mogelijk handelaars/ondernemers te motiveren om er mee de schouders onder te zetten.
  • Bevorderen en verbeteren van de communicatie van het gemeentebestuur naar de handelaars/ondernemers en onderling tussen de handelaars/ondernemers via specifieke communicatiekanalen.
  • Promoten van het “merk” Knokke-Heist door het dagelijks informeren van klanten over evenementen, tentoonstellingen, gebeurtenissen en bezienswaardigheden.
  • Mee streven naar de realisatie van kindvriendelijke horeca en opvolgen van de initiatieven van het gemeentebestuur om horeca en vishandels bij nieuwbouwappartementen e.d. mogelijk te maken.