Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Registratie poliovaccinatie

Omschrijving

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Ouders moeten een bewijs van volledige vaccinatie aan de gemeente bezorgen ten laatste op het moment dat hun kind 18 maanden wordt.

Voorwaarden

De arts vult het attest pas in wanneer het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van uw kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat uw kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest aan uw gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Als u het polioattest verloren bent, kunt u op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Kind en Gezin

Regio Brugge Oostkust
Regiohuis Brugge 1 en 2
Godelievedreef 20
8310 Brugge-St. Kruis
tel.: 078 150 100
e-mail: info@kindengezin.be
website: www.kindengezin.be

Consultatiebureau Kind en Gezin
Kraaiennestplein 1
8301 Knokke-Heist
Consultaties zijn steeds op afspraak
tel.: 078 150 100
e-mail: info@kindengezin.be
web: www.kindengezin.be

Wettekst

Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt