Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Academiereglement, APP en academieraad

Het academiereglement legt de relatie tussen ons schoolbestuur (het gemeentebestuur van Knokke-Heist) en de leerlingen/ouders vast.

Het Artistiek Pedagogisch Project (of APP) vertelt je wat onze visie is op kunstonderwijs, en waarvoor wij ons engageren.

Een leerling kan pas worden ingeschreven op MAAK | academie nadat hij zich akkoord heeft verklaard met zowel het academiereglement als het APP.
Wens je een print van deze documenten, dan kun je die aanvragen via maak@knokke-heist.be of T 050 630 850.

Ook van de academieraad kun je het reglement raadplegen. De academieraad is een participatieorgaan van leerlingen, betrokken personen, personeelsleden en de lokale gemeenschap dat het schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen.
De huidige leden zijn schepen Annie Vandenbussche, Christel Bedert, Fabienne Pottier, Lotte Pauwaert, Zoë Vandewalle, Annick De Baets, Guy de Pauw, Bram Bonny, Hilde De Ketelaere en Filip De Roeck.