Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gebruik beeldmateriaal

Bij inschrijving vragen we je toestemming om gericht beeldmateriaal van jou/je kind te gebruiken. Wat je op het moment van inschrijving beslist, kan op elk moment herzien worden. Je hebt het recht om beeldmateriaal van jou/je kind te laten verwijderen van alle door MAAK beheerde media, zonder opgave van reden. Je hebt recht op informatie, toegang, verbetering en verzet. Wil je je rechten uitoefenen of heb je vragen? Contacteer hiervoor de Informatieveiligheidsconsulent Gemeente en OCMW Knokke-Heist via privacy@knokke-heist.be.

Algemeen beeldmateriaal
In MAAK worden foto's en filmpjes gemaakt van groepsactiviteiten, die gebruikt worden om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van MAAK. Deze beelden kunnen publiek gemaakt worden via onze website, de nieuwsbrief, de Facebookpagina, flyers, folders, brochures of ander drukwerk.

Gericht beeldmateriaal/Portretten
Daarnaast kan ook gericht beeldmateriaal van jou/je kind genomen worden, zoals een beeld van jou/je kind individueel of een beeld waarin jij/je kind tijdens een groepsactiviteit wordt uitgelicht. Als je bij inschrijving toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal, dan verklaar je dat MAAK beelden die jou/je kind portretten:

- mag ophangen in de ruimtes van MAAK om aan bezoekers te tonen hoe het eraan toegaat in onze onderwijsinstelling,

- mag delen op sociale media waarvan de toegang beperkt is tot persoonsleden en cursisten/leerlingen,

- mag plaatsen op sociale media om de werking van de onderwijsinstelling bekend te maken aan een ruimer publiek,

- mag plaatsen op de openbare website om de werking van de onderwijsinstelling bekend te maken aan een ruimer publiek,

- mag plaatsen in gedrukte publicaties zoals flyers, affiches, infobrochures e.d. om de werking van de onderwijsinstelling bekend te maken aan een ruimer publiek,

- mag gebruiken in de media, bv. in een krantenartikel of een televisie-uitzending om aspecten van de onderwijsinstelling bekend te maken aan een ruimer publiek.