Knokke-Heist bezoeken als toerist?

2 lesmomenten per week (8 lesuren)
Er is geen specifieke voorkennis vereist voor het volgen van deze opleiding.

In projectatelier ben je niet gebonden aan één enkele discipline. Je kan werkelijk aan de slag met elk mogelijk artistiek medium.

Dit atelier is bijgevolg niet gebaseerd op een specifiek vakmanschap. Elke leerling exploreert welke disciplines het beste matchen met zijn of haar beeldend onderzoek. Via thematische opdrachten word je in dit atelier geleidelijk aan uitgedaagd tot eigen artistiek werk.

Je kan starten zonder enige voorkennis, maar dit atelier is zeker ook een aanrader na een eerdere studie in een meer disciplinegericht atelier.

In het eerste jaar is de leerling vooral aangewezen op de opdrachten en is er de uitdaging zichzelf te verhouden tot de vele mogelijkheden in het atelier. Ook het omgaan met de opdrachten die iets langduriger lopen en dus een persoonlijke invulling moeten krijgen, vormen een uitdaging.

In het tweede en derde jaar is de leerling bekend met de werking en dynamiek van het atelier. Dit zijn de twee leerjaren waar we de horizon van de leerling volledig proberen te verruimen op technisch, vormelijk en inhoudelijk gebied.

In het vierde en vijfde jaar ligt het accent op persoonlijk artistiek werk. Bij aanvang van het vierde jaar wordt de inhoudelijke basis en attitude ontwikkeld om autonoom aan de slag te gaan. Je leert een eigen project inhoudelijk, technisch en vormelijk op te zetten. In het vijfde jaar ontwikkel je dit project met heel veel aandacht voor het exposeren in een finaal toonmoment.

Voor wie voor een specialisatie projectatelier opteert, kiest binnen ons atelier duidelijk voor een traject van 2 jaar dat doorbouwt op de eigen artistieke praktijk. Gedurende deze 2 jaar ga je op zoek naar nieuwe inhoudelijke en vormelijke aspecten om je eigen werk te verdiepen.